Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego

Real Academia Galega
Autor/a

Sinopse

Os textos correspondentes ás normas que aquí se insiren foron aprobados pola Real Academia Galega nas súas xuntanzas de 15 de febreiro de 1970 e 4 de xullo de 1971.

Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Data de publicación (01)
1971