Normas ortográficas do idioma galego

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Data de publicación (11)

1970

Autores/as

Real Academia Galega
Autor/a

Resumo

Texto aprobado na sesión extraordinaria da Real Academia Galega celebrada o 15 de febreiro de 1970.

O volume, preparado por Ricardo Carballo Calero, Ramón Piñeiro e Xosé Filgueira Valverde, tería continuidade coas Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, publicadas en 1971.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.