Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Data de publicación (11)

1971

Autores/as

Real Academia Galega
Autor/a

Resumo

Os textos correspondentes ás normas que aquí se insiren foron aprobados pola Real Academia Galega nas súas xuntanzas de 15 de febreiro de 1970 e 4 de xullo de 1971.

O volume é continuación das Normas ortográficas do idioma galego, publicadas en 1970.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.