Libros e autores galegos: século XX (v.II)

Ricardo Carballo Calero
Autor/a
Real Academia Galega
Editor/a
Fundación Barrié
Editor/a

Sinopse

Reúnense neste tomo traballos de distinta índole sobre libros e autores galegos do século XX. A maioría encaran diversos aspectos da produción literaria dun determinado escritor. Outros refírense a escritos específicos. Algúns ocúpanse en problemas xerais ou pasan revista a grupos de autores ou de obras. Parte destes traballos son investigacións históricas ou críticas; outra parte ten carácter ensaístico. A carón da pequena monografía aparece a nota bibliográfica. Case todo o volume trata de textos galegos. Soamente nalgún caso, a orixe ou a temática dun autor ou dunha obra fixeron aconsellábel referencias a escritos non redactados na nosa lingua.

Cuberta para Libros e autores galegos: século XX (v.II)
Colección
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-85728-17-3 (v.II)
Número de depósito legal (17)
C. 932-1982 (v.II)
Data de publicación (01)
1982