A linguaxe e as linguas: Ramón Piñeiro revisitado ós 30 anos do seu ingreso na Real Academia Galega

A linguaxe e as linguas

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-14-1

Número de depósito legal (17)

VG. 727-1998

Data de publicación (11)

1998

Autores/as

Antón Santamarina
Autor/a
Xesús Alonso Montero
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Antón Santamarina Fernández e resposta do excelentísimo señor don Xesús Alonso Montero.

O solemne acto académico celebrouse o 24 de outubro de 1998 no Círculo das Artes de Lugo. O lingüista da Fonsagrada analizou na súa conferencia o discurso de ingreso na RAG que fixera trinta anos antes Ramón Piñeiro, A lingoaxe i as lingoas, texto que formula de maneira rigorosa o valor esencial da lingua como elemento definidor dun pobo.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.