Oralidades: reflexións sobre a lingua falada no século XXI

Oralidades

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-87987-82-3

Número de depósito legal (17)

VG. 372-2012

Data de publicación (11)

2012

Autores/as

Xosé Luís Regueira
Autor/a
Manuel González González
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Xosé Luís Regueira Fernández e resposta do excelentísimo señor don Manuel González González.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 2 de xuño de 2012 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.