Libros e autores galegos: século XX [vol. II]

Libros e autores galegos (v.II)

Descargas

Colección

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-85728-17-3 (v.II)

Número de depósito legal (17)

C. 932-1982 (v.II)

Data de publicación (11)

1982

Autores/as

Ricardo Carballo Calero
Autor/a
Real Academia Galega
Editor/a
Fundación Barrié
Editor/a

Resumo

Reúnense neste tomo traballos de distinta índole sobre libros e autores galegos do século XX. A maioría encaran diversos aspectos da produción literaria dun determinado escritor. Outros refírense a escritos específicos. Algúns ocúpanse en problemas xerais ou pasan revista a grupos de autores ou de obras. Parte destes traballos son investigacións históricas ou críticas; outra parte ten carácter ensaístico. A carón da pequena monografía aparece a nota bibliográfica. Case todo o volume trata de textos galegos. Soamente nalgún caso, a orixe ou a temática dun autor ou dunha obra fixeron aconsellábel referencias a escritos non redactados na nosa lingua.

É continuación do volume I, publicado en 1979 e subtitulado "Dos trovadores a Valle-Inclán".

 

Contido

 • Nota liminar
 • I. Antonio Noriega Varela
  • 1. Centenario de Noriega Varela
  • 2. Antonio Noriega Varela
  • 3. Noriega Varela, poeta dun so libro
  • 4. Un ou dous Noriegas
 • II. Ramón Cabanillas
  • 1. Discurso en Cambados
  • 2. Na noite estrelecida
  • 3. Cartas de Cabanillas
  • 4. Limiar dunha escolma
 • III. Castelao
  • 1. Castelao, narrador
  • 2. Profesionalidade e popularidade na prosa de Castelao
  • 3. O que son as Cousas
  • 4. Un motivo común a Castelao e Flaubert
  • 5. Esquema argumental de Os vellos non deben de namorarse
  • 6. Aspectos de Os vellos non deben de namorarse
  • 7. Sobre as fontes de Os vellos non deben de namorarse
  • 8. Castelao e a súa lingua
 • IV. Ramón Otero Pedrayo
  • 1. Otero fala e escrebe
  • 2. Un século de vida galega
  • 3. Xelmírez, herói de novela
  • 4. Arredor de sí
  • 5. O espello na serán
  • 6. Parladoiros
  • 7. Obras selectas
  • 8. A saga de Trasouto
  • 9. A lagarada
  • 10. Otero Pedrayo: unha visión de Galicia
 • V. Vicente Risco
  • 1. Risco descansa en paz
  • 2. O Bufón del Rei
  • 3. Risco, leitor póstumo
  • 4. Nota sobre La puerta de paja
 • VI. Os novecentistas
  • 1. Tres mestres novecentistas
  • 2. Galos e auroras
  • 3. O poeta lírico, a viscera cordial e a térra nai
  • 4. O testemuño do picapedreiro
  • 5. Vinte anos polos anos vinte
  • 6. Na morte de Fermín Bouza Brey
  • 7. Nao senlleira
  • 8. Da emigración
  • 9. Prólogo a unha edición de Fírgoas
  • 10. Sebastián Martínez-Risco
 • VII. Luis Pimentel
  • 1. Homenaxe a Pimentel
  • 2. Luis V. Fernández-Pimentel
  • 3. Poemas de provincia
  • 4. Luis Pimentel
  • 5. Torso
 • VIII. Dous prosistas serodios
  • 1. Contos de \nxel Fole
  • 2. Sobre Terra brava
  • 3. O teatro e os costumes
  • 4. Unha crónica local
  • 5. Silvio Santiago
  • 6. O silencio redimido
 • IX. Dos tempos do «Seminario»
  • 1. Epitafio para Aquilino
  • 2. Poemas do deseñador Luis Seoane
  • 3. Lembranzas de Luis Seoane
 • X. Alvaro Cunqueiro
  • 1. Este Hamlet
  • 2. Hamlet en Lugo
  • 3. A noite vai coma un río
  • 4. Segunda saída do señor Merlín
  • 5. O horror encasacado
  • 6. O periplo de Sinbad
  • 7. Un hombre que se parecía a Orestes
  • 8. Instantáneas de Cunqueiro
  • 9. El año del cometa
  • 10. Louvanza do Doutor Cunqueiro
 • XI. Dos tempos de «Galaxia»
  • 1. Luminosos ensaios
  • 2. A lingua do ensaio galego
  • 3. Recepción de Del Riego na Academia Galega
  • 4. Homenaxe a Del Riego
  • 5. Canle segredo
  • 6. A linguaxe e as linguas
  • 7. Olladas no futuro
 • XII. Poetas da posguerra
  • 1. Un poeta lexíbel
  • 2. Poesía total e poesía parcial
  • 3. O paxaro na boca
  • 4. Íntimas
  • 5. Un poeta galego
  • 6. Sobre o poeta Tovar
  • 7. Do sulco
  • 8. Limiar a Alén
 • XIII. Prosistas da posguerra
  • 1. Kafka, Faulkner e outros kas
  • 2. Os camiños no bosque
  • 3. Rocaccio en Galicia
  • 4. Un párrafo sobre Méndez Ferrín
  • 5. O crepúsculo e as formigas
  • 6. Elipsis e outras sombras
  • 7. A rúa do noxo
  • 8. Chao galego
  • 9. Unha novela popular
  • 10. Un especialista na «palliata»
  • 11. Prólogo a Alcalá
  • 12. A cinza dos anos mortos
 • XIV. Revistas e problemas
  • 1. Os problemas da poesía galega en 1949
  • 2. O teatro galego e o I Certame Literario do Miño
  • 3. O caso Leavenworth
  • 4. A novela policíaca
  • 5. Literatura galega 1974
  • 6. Novos novelistas

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.