Libros e autores galegos: século XX [vol. II]

Libros e autores galegos (v.II)

Colección

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-85728-17-3 (v.II)

Número de depósito legal (17)

C. 932-1982 (v.II)

Data de publicación (11)

1982

Autores/as

Ricardo Carballo Calero
Autor/a
Real Academia Galega
Editor/a
Fundación Barrié
Editor/a

Resumo

Reúnense neste tomo traballos de distinta índole sobre libros e autores galegos do século XX. A maioría encaran diversos aspectos da produción literaria dun determinado escritor. Outros refírense a escritos específicos. Algúns ocúpanse en problemas xerais ou pasan revista a grupos de autores ou de obras. Parte destes traballos son investigacións históricas ou críticas; outra parte ten carácter ensaístico. A carón da pequena monografía aparece a nota bibliográfica. Case todo o volume trata de textos galegos. Soamente nalgún caso, a orixe ou a temática dun autor ou dunha obra fixeron aconsellábel referencias a escritos non redactados na nosa lingua.

É continuación do volume I, publicado en 1979 e subtitulado "dos trovadores a Valle-Inclán".

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.