Obra completa: vol. III. Epistolario

Manuel Antonio
Autor/a
Real Academia Galega
Editor/a
Fundación Barrié
Editor/a
Xosé Luís Axeitos
Editor/a literario/a

Sinopse

Cuberta para Obra completa: vol. III. Epistolario
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-9752-117-8 (v.III)
Número de depósito legal (17)
2015
Data de publicación (01)
2015