Explorar 5 títulos

Con este título, a Real Academia Galega publica unha colección literaria que ten como obxectivo fundamental editar textos e documentos que obran nos arquivos da institución, certamente ricos en inéditos e en páxinas impresas de moi exigua circulación. Ao exhumarmos ou reeditarmos certos textos, ofrecemos a investigadores e estudosos páxinas que esclarecerán capítulos importantes da historia literaria de Galicia.

Todos os libros

Cuberta para Os Eoas
Os Eoas
Eduardo Pondal; Manuel Ferreiro (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Estudos sobre Os Eoas de Eduardo Pondal
Estudos sobre Os Eoas de Eduardo Pondal
Xosé Ramón Pena, Manuel Forcadela
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Poesías
Poesías
Antonio de la Iglesia; María Rosa Saurin de la Iglesia (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Poesías
Poesías
Francisco Mª de la Iglesia; María Rosa Saurin de la Iglesia (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020