Publicacións periódicas

Cuberta BRAG 381
Boletín da RAG nº 381
Número dedicado a Ricardo Carballo/Carvalho Calero.

Novidades

Mapa sociolingüístico escolar de Ames

Henrique Monteagudo, Xaquín Loredo Gutiérrez, Lidia Gómez Martínez, Gabino S. Vázquez-Grandío
2021
Toponimia da Pontenova

Toponimia da Pontenova

Xulia Marqués Valea
2021
A educación do home e da muller

A educación do home e da muller e outros escritos feministas

Emilia Pardo Bazán; Marilar Aleixandre (Editor/a literario/a); Mónica Bar Cendón
2021
Os nomes dos concellos da provincia da Coruña

Os nomes dos concellos da provincia da Coruña

Seminario de Onomástica da Real Academia Galega, Gonzalo Nazaza
2021
IV Concurso de microrrelatos

IV Concurso de microrrelatos: relatos gañadores

Paloma de Toro González, Luca Chao Pérez, María Cabaleiro Alfaya, Alba Guzmán Falcón, Nayara Alonso Barredo, Lucía Álvarez Puga, Álex Gallego Couñago, Niara Cabrerizo Collazo, Carmen Mendaña Vázquez
2021
Muller e literatura

Muller e literatura

Xela Arias
2021
Avaliación da competencia bilingüe

Avaliación da competencia bilingüe nos idiomas galego e castelán do alumnado de 4º da ESO

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Xaquín Loredo, Bieito Silva Valdivia
2020
Estudos de Onomástica Galega V

Estudos de Onomástica Galega V. Os nomes comerciais

Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez (Editor/a literario/a)
2020
Toponimia de Carballo

Toponimia de Carballo

Fernando Cabeza Quiles
2020
Polos camiños das horas

Polos camiños das horas: Epistolario de Ricardo Carballo Calero e Ramón Otero Pedrayo

Ricardo Carballo Calero, Ramón Otero Pedrayo; Henrique Monteagudo; Patricia Arias Chachero, Nélida Cosme Abollo, Adrián Estévez Iglesias (Editor/a literario/a)
2020