Explorar 28 títulos

Todos os libros

Cuberta para Algunos temas gallegos: volume I
Algunos temas gallegos: volume I
Andrés Martínez Salazar
Novembro 27, 2018
Cuberta para Algunos temas gallegos: volume II
Algunos temas gallegos: volume II
Andrés Martínez Salazar
Decembro 4, 2018
Cuberta para Cartas a Murguía: vol. I
Cartas a Murguía: vol. I
Xosé Ramón Barreiro Fernández, Xosé Luís Axeitos (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Xaneiro 16, 2019
Cuberta para A cultura galega en Buenos Aires: 1950-1960
A cultura galega en Buenos Aires: 1950-1960
Xosé Neira Vilas, Xesús Alonso Montero
Xaneiro 15, 2019
Cuberta para Documentos gallegos del archivo municipal de La Coruña
Documentos gallegos del archivo municipal de La Coruña
Andrés Martínez Salazar (Editor/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para A edade do ferro na Galiza
A edade do ferro na Galiza
Florentino López Cuevillas
Novembro 27, 2018
Cuberta para O farmacéutico e deputado de Cortegada: José Ojea
O farmacéutico e deputado de Cortegada: José Ojea
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Febreiro 12, 2019
Cuberta para El gran gallego: (Fr. Martín Sarmiento)
El gran gallego: (Fr. Martín Sarmiento)
Antolín López Peláez
Xaneiro 15, 2019
Cuberta para O liberalismo coruñés: a segunda xeración (1823-1846)
O liberalismo coruñés: a segunda xeración (1823-1846)
Xosé Ramón Barreiro Fernández, Xesús Alonso Montero
Xaneiro 3, 2019
Cuberta para A loita pola vida (1833-1923): conflictos e tenruras de Manuel Murguía
A loita pola vida (1833-1923): conflictos e tenruras de Manuel Murguía
José Antonio Durán; Real Academia Galega, Fundación Caixa Galicia, José Antonio Durán (Editor/a)
Xaneiro 9, 2019
Cuberta para Os manuscritos e as imaxes de Emilia Pardo Bazán: catálogo do arquivo da familia Pardo Bazán
Os manuscritos e as imaxes de Emilia Pardo Bazán: catálogo do arquivo da familia Pardo Bazán
Ricardo Axeitos Valiño, Nélida Cosme Abollo; Mercedes Fernández-Couto Tella; Real Academia Galega (Editor/a)
Xaneiro 18, 2019
Cuberta para Parlamentarios de Galicia: biografías de deputados e senadores (1810-2001)
Parlamentarios de Galicia: biografías de deputados e senadores (1810-2001)
Xosé Ramón Barreiro Fernández; Xosé Ramón Barreiro Fernández, Beatriz López Morán, Xosé Luís Mínguez Goyanes
Xaneiro 15, 2019
Cuberta para Parlamentarios de Galicia: biografías de deputados e senadores (1810-2003) : 2ª edición, correxida e aumentada
Parlamentarios de Galicia: biografías de deputados e senadores (1810-2003) : 2ª edición, correxida e aumentada
Xosé Ramón Barreiro Fernández; Xosé Ramón Barreiro Fernández, Beatriz López Morán, Xosé Luís Mínguez Goyanes
Xaneiro 16, 2019
Cuberta para A patria enteira: homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández
A patria enteira: homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández
Real Academia Galega, Consello da Cultura Galega, Universidade de Santiago de Compostela (Editor/a); Xosé Luís Axeitos, Emilio Grandío Seoane, Ramón Villares (Editor/a literario/a)
Xaneiro 31, 2019
Cuberta para Os símbolos de Galicia
Os símbolos de Galicia
Real Academia Galega, Consello da Cultura Galega (Editor/a); Xosé Ramón Barreiro Fernández, Ramón Villares (Editor/a literario/a)
Xaneiro 29, 2019
Cuberta para A Xunta do Reino de Galicia no final do Antigo Réxime (1775-1834)
A Xunta do Reino de Galicia no final do Antigo Réxime (1775-1834)
Manuel María de Artaza; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Decembro 17, 2018