Explorar 4 títulos

O Seminario de Sociolingüística desenvolve, desde a súa creación, proxectos que teñen como eixe fundamental o estudo das actitudes e competencias lingüísticas e a elaboración de enquisas macro-sociolingüísticas. Froito do labor de investigacións do Seminario son as publicacións recollidas nesta colección.

Todos os libros

Cuberta para Avaliación da competencia bilingüe nos idiomas galego e castelán do alumnado de 4º da ESO
Avaliación da competencia bilingüe nos idiomas galego e castelán do alumnado de 4º da ESO
Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Xaquín Loredo, Bieito Silva Valdivia
Abril 27, 2021
Cuberta para Lingua e sociedade en Galicia: a evolución sociolingüística 1992-2013
Lingua e sociedade en Galicia: a evolución sociolingüística 1992-2013
Henrique Monteagudo, Xaquín Loredo, Martín Vázquez
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Lingua e sociedade en Galicia: resumo de resultados 1992 - 2016
Lingua e sociedade en Galicia: resumo de resultados 1992 - 2016
Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A lingua no CEIP Agro do Muíño
A lingua no CEIP Agro do Muíño
Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
Febreiro 24, 2020