Explorar 8 títulos

A colección Anexos de Cadernos de lingua é unha iniciativa que se puxo en marcha no ano 1993 coa finalidade de lle dar cabida a unha serie de monografías que cadraban plenamente polo tema dentro do ámbito de que se ocupa Cadernos, pero que pola súa extensión superaban os límites establecidos para os artigos da revista. Nesta colección acóllense principalmente traballos lexicográficos (no que destacan unha ampla serie dedicada á recuperación de vocabularios históricos), pero tamén sociolingüísticos e referidos a outros aspectos da lingua galega tanto cun enfoque sincrónico coma diacrónico.

Todos os libros

Cuberta para Actas do Simposio de lexicografía actual: elaboración de diccionarios
Actas do Simposio de lexicografía actual: elaboración de diccionarios
Real Academia Galega (Editor/a); Constantino García, Isabel González Fernández, Manuel González González (Editor/a literario/a)
Xaneiro 2, 2019
Cuberta para Estudio sociolingüístico da comarca ferrolá: fase previa ó Mapa Sociolingüístico de Galicia
Estudio sociolingüístico da comarca ferrolá: fase previa ó Mapa Sociolingüístico de Galicia
Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Guillermo Rojo; Mauro A. Fernández Rodríguez, Modesto A. Rodríguez Neira
Decembro 17, 2018
Cuberta para Nuevo suplemento al diccionario gallego-castellano publicado en 1884
Nuevo suplemento al diccionario gallego-castellano publicado en 1884
Marcial Valladares Núñez; Maricarme García Ares (Editor/a literario/a); Real Academia Galega (Editor/a)
Xaneiro 9, 2019
Cuberta para Traducción de algunas voces, frases y locuciones gallegas, especialmente de agricultura, al castellano (1840-1858)
Traducción de algunas voces, frases y locuciones gallegas, especialmente de agricultura, al castellano (1840-1858)
X.L. Pensado (Editor/a literario/a); Real Academia Galega (Editor/a)
Decembro 18, 2018
Cuberta para Vocabulario de Soneira
Vocabulario de Soneira
Francisco Romero Lema; Xosé María Rei Lema (Editor/a literario/a); Real Academia Galega (Editor/a)
Xaneiro 9, 2019
Cuberta para Vocabulario gallego-castellano de Juan Manuel Pintos
Vocabulario gallego-castellano de Juan Manuel Pintos
Xoán Manuel Pintos; Marga Neira, Xesús Riveiro (Editor/a literario/a); Real Academia Galega (Editor/a)
Xaneiro 9, 2019
Cuberta para Vocabulo[s] gallegos escuros: lo q[ue] quieren dezir
Vocabulo[s] gallegos escuros: lo q[ue] quieren dezir
Bachiller Olea; José Luís Pensado, Dieter Messner (Editor/a literario/a)
Xaneiro 16, 2019