Explorar 7 títulos

O Seminario de Onomástica encárgase da recompilación de datos do ámbito da onomástica, da súa investigación e da elaboración de informes sobre toponimia e antroponimia. Este Seminario é o responsable de facer as propostas pertinentes á Xunta de Galicia para a fixación da onomástica e toponimia de Galicia.

Nesta colección, ademais de traballos específicos sobre onomástica, publícanse tamén as actas da xornada Estudos de onomástica galega celebrada anualmente na cidade de Pontevedra dende o ano 2016.

Todos os libros

Cuberta para Estudos de Onomástica Galega II. Os nomes e os apelidos: aspectos legais, sociais e lingüísticos
Estudos de Onomástica Galega II. Os nomes e os apelidos: aspectos legais, sociais e lingüísticos
Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Estudos de Onomástica Galega III. Os alcumes
Estudos de Onomástica Galega III. Os alcumes
Ana Isabel Boullón Agrelo (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Estudos de Onomástica Galega IV. Os nomes das rúas
Estudos de Onomástica Galega IV. Os nomes das rúas
Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez (Editor/a literario/a)
Xuño 22, 2020
Cuberta para Estudos de Onomástica Galega V. Os nomes comerciais
Estudos de Onomástica Galega V. Os nomes comerciais
Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez (Editor/a literario/a)
Marzo 29, 2021
Cuberta para Estudos de toponimia galega: tomo I
Estudos de toponimia galega: tomo I
Nicandro Ares Vázquez; Seminario de Onomástica da Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Estudos de toponimia galega: tomo II
Estudos de toponimia galega: tomo II
Nicandro Ares Vázquez; Seminario de Onomástica da Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020