Catálogo

391 títulos
Avaliación da competencia bilingüe

Avaliación da competencia bilingüe nos idiomas galego e castelán do alumnado de 4º da ESO

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Xaquín Loredo, Bieito Silva Valdivia
2020
Toponimia de Carballo

Toponimia de Carballo

Fernando Cabeza Quiles
2020
Carballo Calero en Lugo

Carballo Calero en Lugo. Don Ricardo de Fingoi

Xulio Xiz; Colectivo Egeria (Editor/a)
2020
Polos camiños das horas

Polos camiños das horas: Epistolario de Ricardo Carballo Calero e Ramón Otero Pedrayo

Ricardo Carballo Calero, Ramón Otero Pedrayo; Henrique Monteagudo; Patricia Arias Chachero, Nélida Cosme Abollo, Adrián Estévez Iglesias (Editor/a literario/a)
2020
A literatura galega na ollada de Emilia Pardo Bazán

A literatura galega na ollada de Emilia Pardo Bazán: Antoloxía de textos

Emilia Pardo Bazán; Manuel González Prieto (Editor/a literario/a)
2020
Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía

Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía

Ricardo Carballo Calero, Ramón Otero Pedrayo
2020
Un documento histórico poco conocido

Un documento histórico poco conocido

Adriano López Morillo, Wenceslao Requejo Pérez
2020
III Concurso de microrrelatos

III Concurso de microrrelatos: relatos gañadores

Cristina Mª Fernández Mangana, Laura Rey Pasandín, Ana María Gil Rey, Nee Barros, Andrea Estévez Correa, Ana Martínez García, Christian Cabaleiro Otero, Héctor Otero Pérez, Triana Liste Conde
2020
O son das ondas

O son das ondas: as Sete cantigas / O Pergamiño Vindel

Martín Codax; Henrique Monteagudo (Editor/a literario/a)
2019
Estudos de Onomástica Galega IV

Estudos de Onomástica Galega IV. Os nomes das rúas

Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez (Editor/a literario/a)
2019
Gramáticos e Gramáticas

Gramáticos e Gramáticas: Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce

Rosario Álvarez Blanco (Editor/a literario/a)
2019
Benito M.ª Plá y Cancela

Benito M.ª Plá y Cancela. Una gran figura gallega forense, política y parlamentaria

Narciso Correal y Freire de Andrade, Salvador Cabeza de León
2019
Gremios y cofradías

Gremios y cofradías

Ramón de Artaza Malvárez
2019
21-40 de 391