Publicacións da Real Academia Galega

37 títulos

A colección Publicacións da Real Academia Galega nace para acompañar a celebración do Día das Letras Galegas, ofrecéndolles aos lectores pequenos traballos biográficos sobre a figura homenaxeada, antoloxías da súa obra, materiais inéditos ou traballos críticos feitos por especialistas.

Todos os libros

Iconografía pondaliá

Manuel Murguía, Manuel Lugrís Freire
1965
Letras galegas

Letras galegas

Roberto Blanco Torres; Xesús Alonso Montero (Editor/a literario/a)
1999
Luís Amado Carballo. Vida e obra

Luís Amado Carballo. Vida e obra: escolma de textos

Luís Amado Carballo; Xosé María Álvarez Blázquez (Editor/a literario/a)
1982
Luís Pimentel

Luís Pimentel

Luís Pimentel; Real Academia Galega (Editor/a literario/a)
1990
Luis Seoane

Luis Seoane: vida e obra literaria

Luís Seoane; Marino Dónega (Editor/a literario/a)
1994
Manoel Leiras Pulpeiro

Manoel Leiras Pulpeiro: vida e obra: escolma de textos

Manuel Leiras Pulpeiro; Xosé Trapero Pardo (Editor/a literario/a)
1983

Monza de frores bravas para Nosa señora da Barca: poesías inéditas

Gonzalo López Abente, Sebastián Martínez-Risco, Francisco Fernández del Riego
1971
Poesía

Poesía

Manuel Antonio; Eduardo Moreiras Collazo (Editor/a literario/a)
1979

Poesías galegas

Francisco Añón Paz; Xosé María Álvarez Blázquez (Editor/a literario/a)
1966
Poesías galegas

Poesías galegas

Francisco Añón Paz; Real Academia Galega, Concello de Outes, Deputación Provincial da Coruña (Editor/a)
2012
Presencia de Castelao na Academia

Presencia de Castelao na Academia: textos inéditos e outras páxinas

Xesús Alonso Montero (Editor/a literario/a)
1999
Rafael Dieste

Rafael Dieste: vida e obra en lingua galega

Rafael Dieste; Salvador García-Bodaño (Editor/a literario/a)
1995
Ramón Otero Pedrayo. Vida e obra

Ramón Otero Pedrayo. Vida e obra: escolma de textos

Ramón Otero Pedrayo; Carlos Casares (Editor/a literario/a)
1988
Retallos de poesía e prosa

Retallos de poesía e prosa

Xoán Manuel Pintos; Isidoro Millán González-Pardo (Editor/a literario/a)
1975
Xesús Ferro Couselo

Xesús Ferro Couselo: vida e obra

Xesús Ferro Couselo; Olga Gallego Domínguez (Editor/a literario/a)
1996
21-40 de 37