Literatura

224 títulos

Todos os libros

Breves reflexións sobre os escritores e os xornalistas

Breves reflexións sobre os escritores e os xornalistas

Xosé Fernández Ferreiro, Manuel Rivas
2013
Cantares e romances vellos prosificados

Cantares e romances vellos prosificados

Xosé María Álvarez Blázquez, Fermín Bouza Brey
2008

Cantigueiro popular

Marcial Valladares Núñez, Ricardo Carballo Calero, Fermín Bouza Brey
1970
Carballo Calero en Lugo

Carballo Calero en Lugo. Don Ricardo de Fingoi

Xulio Xiz; Colectivo Egeria (Editor/a)
2020
Cartas a Murguía_vII

Cartas a Murguía: vol. II

Xosé Ramón Barreiro Fernández, Xosé Luís Axeitos (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
2005
Cartas a Murguía

Cartas a Murguía: vol. I

Xosé Ramón Barreiro Fernández, Xosé Luís Axeitos (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
2003
Casa-Museo Emilia Pardo Bazán

Casa-Museo 'Emilia Pardo Bazán'

Xesús Alonso Montero, Xosé Ramón Barreiro Fernández, José Manuel González Herrán, Xulia Santiso Rolán, Eva Acosta; Real Academia Galega (Editor/a)
2008
Castelao i a tradición galeguista

Castelao i a tradición galeguista

Ánxel Fole, Sebastián Martínez-Risco y Macías
2015
Castelao na Academia

Castelao na Academia: manuscritos no Arquivo da R.A.G.

Alfonso R. Castelao; Henrique Monteagudo (Editor/a literario/a)
2014
Catálogo da biblioteca de Emilia Pardo Bazán

Catálogo da biblioteca de Emilia Pardo Bazán

Mercedes Fernández-Couto Tella; Real Academia Galega (Editor/a)
2005
Celso Emilio Ferreiro

Celso Emilio Ferreiro

Celso Emilio Ferreiro; Antonio Fraguas Fraguas (Editor/a literario/a)
1989
La Compañía Gallega

La Compañía Gallega

Manuel Núñez González
2014
Compostela e as nosas letras ata o manifesto Máis alá

Compostela e as nosas letras ata o manifesto Máis alá

Salvador García-Bodaño, Carlos Casares
2005
21-40 de 224