Publicacións periódicas

Cuberta BRAG 380
Boletín da RAG nº 380
Número dedicado a Antonio Fraguas.
Inclúe ademáis a conmemoración do 70 aniversario da Colección Benito Soto.

Novidades

Cuberta para Polos camiños das horas: Epistolario de Ricardo Carballo Calero e Ramón Otero Pedrayo
Polos camiños das horas: Epistolario de Ricardo Carballo Calero e Ramón Otero Pedrayo
Ricardo Carballo Calero, Ramón Otero Pedrayo; Henrique Monteagudo Romero; Patricia Arias Chachero, Nélida Cosme Abollo, Adrián Estévez Iglesias (Editor/a literario/a)
Xaneiro 14, 2021
Cuberta para III Concurso de microrrelatos: relatos gañadores
III Concurso de microrrelatos: relatos gañadores
Cristina M.ª Fernández Mangana, Laura Rey Pasandín, Ana María Gil Rey, Nee Barros, Andrea Estévez Correa, Ana Martínez García, Christian Cabaleiro Otero, Héctor Otero Pérez, Triana Liste Conde
Xullo 7, 2020
Cuberta para Estudos de Onomástica Galega IV. Os nomes das rúas
Estudos de Onomástica Galega IV. Os nomes das rúas
Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez (Editor/a literario/a)
Xuño 22, 2020
Cuberta para Gramáticos e Gramáticas: Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce
Gramáticos e Gramáticas: Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce
Rosario Álvarez (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020