Explorar 372 títulos
Cuberta para A educación do home e da muller e outros escritos feministas
A educación do home e da muller e outros escritos feministas
Emilia Pardo Bazán; Marilar Aleixandre (Editor/a literario/a); Mónica Bar Cendón
Setembro 13, 2021
Cuberta para Maxina ou a filla espuria
Maxina ou a filla espuria
Marcial Valladares Núñez
Xullo 29, 2021
Cuberta para Os nomes dos concellos da provincia da Coruña
Os nomes dos concellos da provincia da Coruña
Seminario de Onomástica da Real Academia Galega, Gonzalo Navaza
Xullo 21, 2021
Cuberta para IV Concurso de microrrelatos: relatos gañadores
IV Concurso de microrrelatos: relatos gañadores
Paloma de Toro González, Luca Chao Pérez, María Cabaleiro Alfaya, Alba Guzmán Falcón, Nayara Alonso Barredo, Lucía Álvarez Puga, Álex Gallego Couñago, Niara Cabrerizo Collazo, Carmen Mendaña Vázquez
Maio 28, 2021
Cuberta para Avaliación da competencia bilingüe nos idiomas galego e castelán do alumnado de 4º da ESO
Avaliación da competencia bilingüe nos idiomas galego e castelán do alumnado de 4º da ESO
Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Xaquín Loredo, Bieito Silva Valdivia
Abril 27, 2021
Cuberta para Estudos de Onomástica Galega V. Os nomes comerciais
Estudos de Onomástica Galega V. Os nomes comerciais
Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez (Editor/a literario/a)
Marzo 29, 2021
Cuberta para Toponimia de Carballo
Toponimia de Carballo
Fernando Cabeza Quiles
Marzo 9, 2021
Cuberta para A literatura galega na ollada de Emilia Pardo Bazán: Antoloxía de textos
A literatura galega na ollada de Emilia Pardo Bazán: Antoloxía de textos
Emilia Pardo Bazán; Manuel González Prieto (Editor/a literario/a)
Febreiro 4, 2021
Cuberta para O son das ondas: as Sete cantigas / O Pergamiño Vindel
O son das ondas: as Sete cantigas / O Pergamiño Vindel
Martin Codax; Henrique Monteagudo (Editor/a literario/a)
Febreiro 4, 2021
Cuberta para Polos camiños das horas: Epistolario de Ricardo Carballo Calero e Ramón Otero Pedrayo
Polos camiños das horas: Epistolario de Ricardo Carballo Calero e Ramón Otero Pedrayo
Ricardo Carballo Calero, Ramón Otero Pedrayo; Henrique Monteagudo Romero; Patricia Arias Chachero, Nélida Cosme Abollo, Adrián Estévez Iglesias (Editor/a literario/a)
Xaneiro 14, 2021
Cuberta para Carballo Calero en Lugo. Don Ricardo de Fingoi
Carballo Calero en Lugo. Don Ricardo de Fingoi
Xulio Xiz; Colectivo Egeria (Editor/a)
Novembro 18, 2020
Cuberta para Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía
Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía
Ricardo Carballo Calero, Ramón Otero Pedrayo
Outubro 6, 2020
Cuberta para Un documento histórico poco conocido
Un documento histórico poco conocido
Adriano López Morillo, Wenceslao Requejo Pérez
Xullo 7, 2020
Cuberta para III Concurso de microrrelatos: relatos gañadores
III Concurso de microrrelatos: relatos gañadores
Cristina M.ª Fernández Mangana, Laura Rey Pasandín, Ana María Gil Rey, Nee Barros, Andrea Estévez Correa, Ana Martínez García, Christian Cabaleiro Otero, Héctor Otero Pérez, Triana Liste Conde
Xullo 7, 2020
Cuberta para Estudos de Onomástica Galega IV. Os nomes das rúas
Estudos de Onomástica Galega IV. Os nomes das rúas
Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez (Editor/a literario/a)
Xuño 22, 2020
Cuberta para Hechos y trágica muerte de D. Alonso Pérez de Vivero
Hechos y trágica muerte de D. Alonso Pérez de Vivero
Enrique Chao Espina, Sebastián Martínez-Risco
Febreiro 24, 2020
Cuberta para La personalidad y la obra de Don Benigno Teijeiro Martínez
La personalidad y la obra de Don Benigno Teijeiro Martínez
Julio Dávila Díaz, Federico Maciñeira y Pardo de Lama
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Táboa periódica dos elementos
Táboa periódica dos elementos
Manuel Bermejo, Ana González Noya, Marcelino Maneiro
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Concepción Arenal y su apostolado
Concepción Arenal y su apostolado
Manuel Casás Fernández, Félix Estrada Catoyra
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Benito M.ª Plá y Cancela. Una gran figura gallega forense, política y parlamentaria
Benito M.ª Plá y Cancela. Una gran figura gallega forense, política y parlamentaria
Narciso Correal y Freire de Andrade, Salvador Cabeza de León
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Gremios y cofradías
Gremios y cofradías
Ramón de Artaza Malvárez
Febreiro 24, 2020
Cuberta para El sentimiento lírico materno en la pintura de Ovidio Murguía
El sentimiento lírico materno en la pintura de Ovidio Murguía
José Luís Bugallal y Marchesi, Xosé Filgueira Valverde
Febreiro 24, 2020
Cuberta para El engaño
El engaño
Emilia Pardo Bazán; Craig Patterson
Febreiro 24, 2020
Cuberta para La mitología del agua en el noroeste hispánico
La mitología del agua en el noroeste hispánico
Fermín Bouza-Brey Trillo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Manuel Linares Rivas, comediógrafo contemporáneo
Manuel Linares Rivas, comediógrafo contemporáneo
Joaquín Freire de Andrade, Leandro Carré Alvarellos
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Un privilegio del emperador Carlos V
Un privilegio del emperador Carlos V
José Espinosa Rodríguez, Paulino Pedret Casado
Febreiro 24, 2020
Cuberta para II Concurso de microrrelatos: relatos gañadores
II Concurso de microrrelatos: relatos gañadores
Jessica Rodríguez Sánchez, Ángela Arnosa Prieto, Eduardo Cameselle Iglesias, Óscar Fernández Freire, Martina Lois Cuns, Cristina Fojo Rubio, Claudia Martínez Asenjo, Alba Díaz Mera, Pablo Mirás Sánchez
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Poesía reunida
Poesía reunida
Samuel Eiján; Francisco Leira Castiñeira, Armando Requeixo (Editor/a literario/a); Provincia Franciscana de Santiago, Xunta de Galicia, Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Horas de Compostela: homenaxe da Real Academia Galega a Salvador García-Bodaño
Horas de Compostela: homenaxe da Real Academia Galega a Salvador García-Bodaño
Salvador García-Bodaño; Marilar Aleixandre (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Toponimia de Ames
Toponimia de Ames
Xosé Ramón López Boullón
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Toponimia da Estrada
Toponimia da Estrada
Fernando Cabeza Quiles
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Toponimia de Trabada
Toponimia de Trabada
Xulia Marqués Valea
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Toponimia de Begonte e Rábade
Toponimia de Begonte e Rábade
Paulo Martínez Lema
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A lingua no CEIP Agro do Muíño
A lingua no CEIP Agro do Muíño
Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Los músicos del Pórtico de la Gloria
Los músicos del Pórtico de la Gloria
Antonio Iglesias Vilarelle, Xosé Filgueira Valverde
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Valores históricos y estéticos que intervienen en la formación del arte románico
Valores históricos y estéticos que intervienen en la formación del arte románico
Manuel Chamoso Lamas, Ramón Otero Pedrayo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Concurso de microrrelatos: relatos gañadores
Concurso de microrrelatos: relatos gañadores
Silvia Camesella, Héctor Cajaraville, Ceres Serea Manso, Nee Barros, Teo Alonso
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Xohana Torres. Natureza de illa: homenaxe da Real Academia Galega a Xohana Torres
Xohana Torres. Natureza de illa: homenaxe da Real Academia Galega a Xohana Torres
Marilar Aleixandre (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Lingua e sociedade en Galicia: resumo de resultados 1992 - 2016
Lingua e sociedade en Galicia: resumo de resultados 1992 - 2016
Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Emilia Pardo Bazán presentada por ela mesma
Emilia Pardo Bazán presentada por ela mesma
Real Academia Galega. C.M. Emilia Pardo Bazán (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia
Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia
Uxío Torre Enciso, Isidro Parga Pondal
Febreiro 24, 2020
Cuberta para [Sobre a matemática]
[Sobre a matemática]
Juan Jacobo Durán Loriga, Benito Fernández Alonso
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Estudos de Onomástica Galega II. Os nomes e os apelidos: aspectos legais, sociais e lingüísticos
Estudos de Onomástica Galega II. Os nomes e os apelidos: aspectos legais, sociais e lingüísticos
Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos
No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos
Henrique Monteagudo, María Dolores Sánchez Vales (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Por que Murguía destruíu as cartas de Rosalía?
Por que Murguía destruíu as cartas de Rosalía?
Marina Mayoral, Xosé Luís Franco Grande
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Un pozo de Luz: homenaxe da Real Academia Galega a Luz Pozo Garza no seu 95 aniversario
Un pozo de Luz: homenaxe da Real Academia Galega a Luz Pozo Garza no seu 95 aniversario
Olivia Rodríguez González (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Baixo o límite
Baixo o límite
Chus Pato, Francisco Fernández Rei
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Eduardo Pondal. Os cantos eran da Patria (120 poemas)
Eduardo Pondal. Os cantos eran da Patria (120 poemas)
Eduardo Pondal; Manuel Ferreiro (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Irmandades da Fala: narrativa. Antoloxía
Irmandades da Fala: narrativa. Antoloxía
Ramón Nicolás (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Rosalía de Castro. Autógrafos poéticos
Rosalía de Castro. Autógrafos poéticos
Henrique Monteagudo (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Voces termando da paisaxe galega
Voces termando da paisaxe galega
Marilar Aleixandre, Fina Casalderrey
Febreiro 24, 2020
Cuberta para De Roma ata Lixboa: estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses
De Roma ata Lixboa: estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses
Elsa Gonçalves; Joao Dionísio, Henrique Monteagudo, María Ana Ramos (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Las medias rojas
Las medias rojas
Emilia Pardo Bazán; Real Academia Galega. C.M. Emilia Pardo Bazán (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Tres fitos senlleiros na historiografía da lingua galega: 1768, 1868 e 1968
Tres fitos senlleiros na historiografía da lingua galega: 1768, 1868 e 1968
Xulio F. Ogando Vázquez, Xosé Filgueira Valverde
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Ideas literarias del Padre Feijóo
Ideas literarias del Padre Feijóo
Samuel Eiján
Febreiro 24, 2020
Cuberta para El idioma gallego en la Edad Media
El idioma gallego en la Edad Media
Leandro Carré Alvarellos, Xosé Filgueira Valverde
Febreiro 24, 2020
Cuberta para O farmacéutico e deputado de Cortegada: José Ojea
O farmacéutico e deputado de Cortegada: José Ojea
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Toponimia de Agolada
Toponimia de Agolada
Luz Méndez
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Lingua e sociedade en Galicia: a evolución sociolingüística 1992-2013
Lingua e sociedade en Galicia: a evolución sociolingüística 1992-2013
Henrique Monteagudo, Xaquín Loredo, Martín Vázquez
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Tempo das Irmandades. Antoloxía de poesía
Tempo das Irmandades. Antoloxía de poesía
Xosé Ramón Pena (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Os apelidos en galego: orientacións para a súa normalización
Os apelidos en galego: orientacións para a súa normalización
Seminario de Onomástica da Real Academia Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para O teatro nas Irmandades da Fala
O teatro nas Irmandades da Fala
Laura Tato Fontaíña (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Irmandades da Fala: oratoria e prosa non ficcional. Antoloxía
Irmandades da Fala: oratoria e prosa non ficcional. Antoloxía
Henrique Monteagudo (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A xeración do 16
A xeración do 16
Ramón Villar Ponte, Ramón Cabanillas
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Noriega entre os poetas do seu tempo
Noriega entre os poetas do seu tempo
José Trapero Pardo, Álvaro Cunqueiro
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Rosalía de Castro, precursora da fala
Rosalía de Castro, precursora da fala
Victoriano Taibo, Ramón Otero Pedrayo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Lo maternal en Emilia Pardo Bazán
Lo maternal en Emilia Pardo Bazán
Julio Rodríguez Yordi, Antonio Rey Soto
Febreiro 24, 2020
Cuberta para El renacimiento de la literatura regional
El renacimiento de la literatura regional
José Antonio Parga Sanjurjo, Manuel Murguía
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Poesía: coñecimento da realidade
Poesía: coñecimento da realidade
Eduardo Moreiras Collazo, Francisco Fernández del Riego
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Pondal e a súa obra
Pondal e a súa obra
Evaristo Martelo Paumán, Uxío Carré Aldao
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Castelao i a tradición galeguista
Castelao i a tradición galeguista
Ánxel Fole, Sebastián Martínez-Risco y Macías
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Da épica na Galicia medieval
Da épica na Galicia medieval
Xosé Filgueira Valverde, Ramón Otero Pedrayo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Personalidad y obra del historiador D. Mauro Luzón de Castelló y Ferrer
Personalidad y obra del historiador D. Mauro Luzón de Castelló y Ferrer
Xesús Ferro Couselo, Florentino López Cuevillas
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Algunhas imaxinaciós sober tesouros
Algunhas imaxinaciós sober tesouros
Álvaro Cunqueiro, Francisco Fernández del Riego
Febreiro 24, 2020
Cuberta para O desastre de 1898 e os escritores galegos
O desastre de 1898 e os escritores galegos
Carlos Casares, Francisco Fernández del Riego
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía
Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía
Ricardo Carballo Calero, Ramón Otero Pedrayo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Obra completa: vol. III. Epistolario
Obra completa: vol. III. Epistolario
Manuel Antonio; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a); Xosé Luís Axeitos (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Emilia Pardo Bazán e Pablo Ruiz Picasso: [ed. en galego]
Emilia Pardo Bazán e Pablo Ruiz Picasso: [ed. en galego]
Manuel González Prieto, Xulia Santiso Rolán; Real Academia Galega. C.M. Emilia Pardo Bazán (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Emilia Pardo Bazán y Pablo Ruiz Picasso: [ed. en castelán]
Emilia Pardo Bazán y Pablo Ruiz Picasso: [ed. en castelán]
Manuel González Prieto, Xulia Santiso Rolán; Real Academia Galega. C.M. Emilia Pardo Bazán (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Reflexións sobre as primeiras novelas de Rosalía de Castro
Reflexións sobre as primeiras novelas de Rosalía de Castro
Basilio Losada, Xesús Alonso Montero
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Significante y significado. Linguaxe e arquitectura
Significante y significado. Linguaxe e arquitectura
Andrés Fernández-Albalat, Carlos Casares
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Las novelas de Emilia Pardo Bazán con escenarios gallegos
Las novelas de Emilia Pardo Bazán con escenarios gallegos
Eizo Ogusu; Real Academia Galega. C.M. Emilia Pardo Bazán (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para O sentimento liberal na Galiza
O sentimento liberal na Galiza
Antón Villar Ponte, Ramón Otero Pedrayo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para La Compañía Gallega
La Compañía Gallega
Manuel Núñez González
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Manuscritos poéticos inéditos de Rosalía de Castro
Manuscritos poéticos inéditos de Rosalía de Castro
Henrique Monteagudo, María Xesús Lama
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Economía, linguaxe e poder
Economía, linguaxe e poder
Xaime Isla Couto
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Castelao na Academia: manuscritos no Arquivo da R.A.G.
Castelao na Academia: manuscritos no Arquivo da R.A.G.
Alfonso R. Castelao; Henrique Monteagudo (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Especies del género carabus en Galicia
Especies del género carabus en Galicia
Luís Iglesias Iglesias, Ramón Otero Pedrayo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Obra completa: vol. II. Poesía
Obra completa: vol. II. Poesía
Manuel Antonio; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a); Xosé Luís Axeitos (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Bañarnos emos nas ondas! as sete cantigas / o Pergamiño Vindel
Bañarnos emos nas ondas! as sete cantigas / o Pergamiño Vindel
Martin Codax; Henrique Monteagudo (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Xunta de Galicia, Parlamento de Galicia (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A épica do coração
A épica do coração
Nélida Piñón, Ramón Villares
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Aventuras e desventuras da transmisión manuscrita da lírica medieval galega
Aventuras e desventuras da transmisión manuscrita da lírica medieval galega
Giulia Lanciani, Rosario Álvarez Blanco
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Apuntes de un viaje: de España a Ginebra
Apuntes de un viaje: de España a Ginebra
Emilia Pardo Bazán; José Manuel González Herrán (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Universidade de Santiago de Compostela (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Vocabulario multilingüe de acuicultura: galego, español, inglés, francés, portugués
Vocabulario multilingüe de acuicultura: galego, español, inglés, francés, portugués
Fernando Lahuerta Mouriño, Francisco X. Vázquez Álvarez, Xosé L. Rodríguez Villanueva; Seminario de Terminoloxía da Real Academia Galega, Centro Ramón Piñeiro, Xunta de Galicia (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Estudos de toponimia galega: tomo II
Estudos de toponimia galega: tomo II
Nicandro Ares Vázquez; Seminario de Onomástica da Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para "O resplandor primeiro": estudos en homenaxe a Nicomedes Pastor Díaz
"O resplandor primeiro": estudos en homenaxe a Nicomedes Pastor Díaz
Fausto Galdo, Emilio Xosé Ínsua López, Henrique Monteagudo, Luís Caparrós Esperante, Xosé Ramón Barreiro Fernández
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Viaxe á semente: dende os refachos do corazón ata onde habita o imaxinario
Viaxe á semente: dende os refachos do corazón ata onde habita o imaxinario
Fina Casalderrey, Rosario Álvarez Blanco
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A modernidade poética de Rosalía: unha interpretación
A modernidade poética de Rosalía: unha interpretación
Arcadio López-Casanova, Xesús Alonso Montero
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Oralidades: reflexións sobre a lingua falada no século XXI
Oralidades: reflexións sobre a lingua falada no século XXI
Xosé Luís Regueira, Manuel González González
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Relixión e relixiosidade na temperá emigración galega a Uruguai
Relixión e relixiosidade na temperá emigración galega a Uruguai
Carlos Alberto Zubillaga Barrera, Xosé Ramón Barreiro Fernández
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Facer país co idioma: sentido da normalización lingüística
Facer país co idioma: sentido da normalización lingüística
Henrique Monteagudo, Rosario Álvarez Blanco
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Poesías galegas
Poesías galegas
Francisco Añón Paz; Real Academia Galega, Concello de Outes, Deputación Provincial da Coruña (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Dicionario de alimentación e restauración: galego - castelán - inglés
Dicionario de alimentación e restauración: galego - castelán - inglés
Inés Veiga Mateos, Sandra Romarís Hortas, María Jesús Paz Lema, Marta Duyos Míguez; Manuel González González; Seminario de Terminoloxía da Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Obra completa: vol. I. Prosa
Obra completa: vol. I. Prosa
Manuel Antonio; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a); Xosé Luís Axeitos (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Estudos de toponimia galega: tomo I
Estudos de toponimia galega: tomo I
Nicandro Ares Vázquez; Seminario de Onomástica da Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume III: actitudes lingüísticas en Galicia
Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume III: actitudes lingüísticas en Galicia
Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Manuel González González; Modesto A. Rodríguez Neira, Arturo X. Pereiro Rozas
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Aficiones peligrosas: novela
Aficiones peligrosas: novela
Emilia Pardo Bazán; Real Academia Galega. Casa-Museo Emilia Pardo (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Poesías
Poesías
Francisco Mª de la Iglesia; María Rosa Saurin de la Iglesia (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Un museo de película
Un museo de película
Real Academia Galega. Casa-Museo Emilia Pardo (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Dicionario de bioloxía: galego - castelán - inglés
Dicionario de bioloxía: galego - castelán - inglés
Seminario de Terminoloxía da Real Academia Galega; Jaime Gómez Márquez, Ana María Viñas Díaz, Manuel González González
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Dicionario galego de recursos humanos
Dicionario galego de recursos humanos
Lucía Dans Álvarez de Sotomayor, Yolanda Maneiro Vázquez, Inés Veiga Mateos
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Dicionario de pronuncia da lingua galega
Dicionario de pronuncia da lingua galega
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega; Xosé Luís Regueira
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Mulleres na literatura: II Encontro Cidade da Coruña
Mulleres na literatura: II Encontro Cidade da Coruña
María Reimóndez, Elena Poniatowska, Marilar Aleixandre, Teresa Moure
Febreiro 24, 2020
Cuberta para El niño de Guzmán
El niño de Guzmán
Emilia Pardo Bazán; Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para El nieto de Rosalía
El nieto de Rosalía
Susana Castillo; Real Academia Galega. Casa-Museo Emilia Pardo (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Contos
Contos
Emilia Pardo Bazán; Real Academia Galega. Casa-Museo Emilia Pardo (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Emilia Pardo Bazán homenaxeada en privado: nas dedicatorias dos libros de moi ilustres escritores
Emilia Pardo Bazán homenaxeada en privado: nas dedicatorias dos libros de moi ilustres escritores
Xesús Alonso Montero; Real Academia Galega. Casa-Museo Emilia Pardo (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Unha lingua para todos
Unha lingua para todos
Real Academia Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A boca da literatura. Memoria, ecoloxía, lingua
A boca da literatura. Memoria, ecoloxía, lingua
Manuel Rivas, Xosé Luís Axeitos
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Do bucle e da fenda. Para un ensaio crítico sobre a cultura galega
Do bucle e da fenda. Para un ensaio crítico sobre a cultura galega
Margarita Ledo Andión, Rosario Álvarez Blanco
Febreiro 24, 2020
Cuberta para La literatura de Emilia Pardo Bazán
La literatura de Emilia Pardo Bazán
José Manuel González Herrán, Cristina Patiño Eirín, Ermitas Penas Varela (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 22ª ed.
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 22ª ed.
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume II: usos lingüísticos en Galicia
Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume II: usos lingüísticos en Galicia
Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Manuel González González; Modesto A. Rodríguez Neira
Febreiro 24, 2020
Cuberta para O fermoso sorriso do profeta Daniel
O fermoso sorriso do profeta Daniel
John Rutherford, Antón Santamarina
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Escolma de poesía galega
Escolma de poesía galega
Xosé María Álvarez Blázquez (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para O culto das pedras no noroeste peninsular
O culto das pedras no noroeste peninsular
Xesús Taboada Chivite, Xaquín Lorenzo Fernández
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Emilia Pardo Bazán y las artes del espectáculo: IV Simposio celebrado na Coruña os días 25, 26, 27, 28 e 29 de xuño de 2007
Emilia Pardo Bazán y las artes del espectáculo: IV Simposio celebrado na Coruña os días 25, 26, 27, 28 e 29 de xuño de 2007
Real Academia Galega (Editor/a); José Manuel González Herrán, Cristina Patiño Eirín, Ermitas Penas Varela (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Casa-Museo 'Emilia Pardo Bazán'
Casa-Museo 'Emilia Pardo Bazán'
Xesús Alonso Montero, Xosé Ramón Barreiro Fernández, José Manuel González Herrán, Xulia Santiso Rolán, Eva Acosta; Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A patria enteira: homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández
A patria enteira: homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández
Real Academia Galega, Consello da Cultura Galega, Universidade de Santiago de Compostela (Editor/a); Xosé Luís Axeitos, Emilio Grandío Seoane, Ramón Villares (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Cantares e romances vellos prosificados
Cantares e romances vellos prosificados
Xosé María Álvarez Blázquez, Fermín Bouza Brey
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega; Xunta de Galicia (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 21ª ed.
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 21ª ed.
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Rosaliana: edición de facsímiles ligados á figura de Rosalía de Castro
Rosaliana: edición de facsímiles ligados á figura de Rosalía de Castro
Universidade da Coruña (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para La Navidad de "Peludo"
La Navidad de "Peludo"
Emilia Pardo Bazán
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Fraseoloxía de Moscoso e outros materiais de tradición oral
Fraseoloxía de Moscoso e outros materiais de tradición oral
José Augusto Ventín Durán; Real Academia Galega, Centro Ramón Piñeiro (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Contribucións norteamericás á historia da cultura medieval galega
Contribucións norteamericás á historia da cultura medieval galega
Ramón Martínez López, Isidoro Millán González-Pardo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Os símbolos de Galicia
Os símbolos de Galicia
Real Academia Galega, Consello da Cultura Galega (Editor/a); Xosé Ramón Barreiro Fernández, Ramón Villares (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para O himno galego: documentos históricos 1890-1907
O himno galego: documentos históricos 1890-1907
Manuel Ferreiro (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para III Congreso Internacional de Fonética Experimental
III Congreso Internacional de Fonética Experimental
Real Academia Galega (Editor/a); Manuel González González, Elisa Fernández Rei, Begoña González Rei (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume I: lingua inicial e competencia lingüística en Galicia
Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume I: lingua inicial e competencia lingüística en Galicia
Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Manuel González González; Modesto A. Rodríguez Neira
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Emilia Pardo Bazán: el periodismo
Emilia Pardo Bazán: el periodismo
Real Academia Galega (Editor/a); José Manuel González Herrán, Cristina Patiño Eirín, Ermitas Penas Varela (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para O nome e o símbolo dos elementos químicos
O nome e o símbolo dos elementos químicos
Manuel R. Bermejo, Ana María González-Noya, M. Vázquez; Seminario de Terminoloxía da Real Academia Galega, Centro Ramón Piñeiro (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para De Manuel María a Ferrín: a grande xeración
De Manuel María a Ferrín: a grande xeración
Darío Xohán Cabana, Xosé Luís Méndez Ferrín
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Do escénico e o fílmico: notas sobre a linguaxe teatral no cinema contemporáneo
Do escénico e o fílmico: notas sobre a linguaxe teatral no cinema contemporáneo
Euloxio Rodríguez Ruibal, Xosé Luís Axeitos
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Emilia Pardo Bazán: los cuentos
Emilia Pardo Bazán: los cuentos
Real Academia Galega (Editor/a); José Manuel González Herrán, Cristina Patiño Eirín, Ermitas Penas Varela (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Rosalía de Castro na Real Academia Galega
Rosalía de Castro na Real Academia Galega
Xesús Alonso Montero (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Rosalía de Castro
Rosalía de Castro
Francisca Herrera Garrido, Antonio Couceiro Freijomil
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Interpretación xeográfica da paixase compostelana
Interpretación xeográfica da paixase compostelana
Francisco Xavier Río Barja, Antonio Fraguas Fraguas
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 20ª ed.
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 20ª ed.
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Algunhas tarefas da lexicografía galega actual
Algunhas tarefas da lexicografía galega actual
Manuel González González
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Cartas a Murguía: vol. II
Cartas a Murguía: vol. II
Xosé Ramón Barreiro Fernández, Xosé Luís Axeitos (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Poesías
Poesías
Antonio de la Iglesia; María Rosa Saurin de la Iglesia (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Reflexións sobre a lingua
Reflexións sobre a lingua
Constantino García, Ricardo Carballo Calero
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Estudos sobre Os Eoas de Eduardo Pondal
Estudos sobre Os Eoas de Eduardo Pondal
Xosé Ramón Pena, Manuel Forcadela
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Compostela e as nosas letras ata o manifesto Máis alá
Compostela e as nosas letras ata o manifesto Máis alá
Salvador García-Bodaño, Carlos Casares
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Emilia Pardo Bazán: estado de la cuestión
Emilia Pardo Bazán: estado de la cuestión
Real Academia Galega (Editor/a); José Manuel González Herrán, Cristina Patiño Eirín, Ermitas Penas Varela (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para As barcas e as barcaxes da provincia de Ourense no Antigo Réxime
As barcas e as barcaxes da provincia de Ourense no Antigo Réxime
Olga Gallego Domínguez, Antonio Gil Merino
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Dicionario galego da televisión
Dicionario galego da televisión
Edith Pazó Fernández
Febreiro 24, 2020
Cuberta para O Antigo Réxime nunha familia do Baixo Miño
O Antigo Réxime nunha familia do Baixo Miño
Xosé Luís Franco Grande, Luz Pozo Garza
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Catálogo da biblioteca de Emilia Pardo Bazán
Catálogo da biblioteca de Emilia Pardo Bazán
Mercedes Fernández-Couto Tella; Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais
A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais
Miguel Anxo Arauxo Iglesias, Ramón Piñeiro
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Os Eoas
Os Eoas
Eduardo Pondal; Manuel Ferreiro (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para [Catálogo da] Casa-Museo 'Emilia Pardo Bazán'
[Catálogo da] Casa-Museo 'Emilia Pardo Bazán'
Real Academia Galega, Casa-Museo Emilia Pardo Bazán (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 19ª ed.
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 19ª ed.
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A herdanza da lingua: o galego de Asturias, León, Zamora e Cáceres
A herdanza da lingua: o galego de Asturias, León, Zamora e Cáceres
Carlos Xesús Varela Aenlle, Héctor M. Silveiro Fernández, Felipe Lubián Lubián, Domingo Frades Gaspar, Francisco Fernández Rei
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A Academia no discurso exílico de Luís Seoane
A Academia no discurso exílico de Luís Seoane
Xosé Luís Axeitos, Xesús Alonso Montero
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Desafíos para un novo século: entre a trabe de ouro e a paxariña de Armenteira
Desafíos para un novo século: entre a trabe de ouro e a paxariña de Armenteira
Víctor F. Freixanes, Antón Santamarina
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Os manuscritos e as imaxes de Emilia Pardo Bazán: catálogo do arquivo da familia Pardo Bazán
Os manuscritos e as imaxes de Emilia Pardo Bazán: catálogo do arquivo da familia Pardo Bazán
Ricardo Axeitos Valiño, Nélida Cosme Abollo; Mercedes Fernández-Couto Tella; Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Dicionario castelán-galego da Real Academia Galega
Dicionario castelán-galego da Real Academia Galega
Real Academia Galega; Constantino García, Manuel González González; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGA)
Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGA)
Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega; Manuel González González, Antón Santamarina
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A Terra Chá: poesía e paisaxe
A Terra Chá: poesía e paisaxe
Manuel María Fernández Teixeiro, Xosé Luís Méndez Ferrín
Febreiro 24, 2020
Cuberta para O galego segundo a mocidade: unha achega as actitudes e discursos sociais baseado en técnicas experimentais e cualitativas
O galego segundo a mocidade: unha achega as actitudes e discursos sociais baseado en técnicas experimentais e cualitativas
Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Manuel González González; Modesto A. Rodríguez Neira
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Parlamentarios de Galicia: biografías de deputados e senadores (1810-2003) : 2ª edición, correxida e aumentada
Parlamentarios de Galicia: biografías de deputados e senadores (1810-2003) : 2ª edición, correxida e aumentada
Xosé Ramón Barreiro Fernández; Xosé Ramón Barreiro Fernández, Beatriz López Morán, Xosé Luís Mínguez Goyanes
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Vocabulo[s] gallegos escuros: lo q[ue] quieren dezir
Vocabulo[s] gallegos escuros: lo q[ue] quieren dezir
Bachiller Olea; José Luís Pensado, Dieter Messner (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Cartas a Murguía: vol. I
Cartas a Murguía: vol. I
Xosé Ramón Barreiro Fernández, Xosé Luís Axeitos (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Sobre a literatura galega: un achegamento subxetivo
Sobre a literatura galega: un achegamento subxetivo
Camilo Gonsar, Xosé Luís Franco Grande
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Un ensaio sobre a historia ecolóxica de Galicia: o aproveitamento do solo
Un ensaio sobre a historia ecolóxica de Galicia: o aproveitamento do solo
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Xosé Ramón Barreiro Fernández
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Parlamentarios de Galicia: biografías de deputados e senadores (1810-2001)
Parlamentarios de Galicia: biografías de deputados e senadores (1810-2001)
Xosé Ramón Barreiro Fernández; Xosé Ramón Barreiro Fernández, Beatriz López Morán, Xosé Luís Mínguez Goyanes
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A cultura galega en Buenos Aires: 1950-1960
A cultura galega en Buenos Aires: 1950-1960
Xosé Neira Vilas, Xesús Alonso Montero
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Eu tamén navegar
Eu tamén navegar
Xohana Torres, Salvador García-Bodaño
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A coroación de Curros Enríquez (A Coruña, 21 de outubro de 1904)
A coroación de Curros Enríquez (A Coruña, 21 de outubro de 1904)
Real Academia Galega, Concello da Coruña (Editor/a); Xesús Alonso Montero (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Album Literario da Asociación Iniciadora y Protectora da Real Academia Galega da Habana: 1907
Album Literario da Asociación Iniciadora y Protectora da Real Academia Galega da Habana: 1907
Universidade da Coruña, Real Academia Galega (Editor/a); Xosé María Dobarro Paz (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A poesía medieval galega vista desde os relanzos derradeiros do século XX
A poesía medieval galega vista desde os relanzos derradeiros do século XX
Xosé Luís Méndez Ferrín, Ramón Lorenzo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Vocabulario de Soneira
Vocabulario de Soneira
Francisco Romero Lema; Xosé María Rei Lema (Editor/a literario/a); Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Diccionario da Real Academia Galega: 3ª ed.
Diccionario da Real Academia Galega: 3ª ed.
Real Academia Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Diccionario gallego-castellano
Diccionario gallego-castellano
Francisco Porto Rey; María Jesús Bugarín López, Begoña González Rei (Editor/a literario/a); Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Vocabulario gallego-castellano de Juan Manuel Pintos
Vocabulario gallego-castellano de Juan Manuel Pintos
Xoán Manuel Pintos; Marga Neira, Xesús Riveiro (Editor/a literario/a); Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Nuevo suplemento al diccionario gallego-castellano publicado en 1884
Nuevo suplemento al diccionario gallego-castellano publicado en 1884
Marcial Valladares Núñez; Maricarme García Ares (Editor/a literario/a); Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 17ª ed.
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 17ª ed.
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A loita pola vida (1833-1923): conflictos e tenruras de Manuel Murguía
A loita pola vida (1833-1923): conflictos e tenruras de Manuel Murguía
José Antonio Durán; Real Academia Galega, Fundación Caixa Galicia, José Antonio Durán (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Presencia de Castelao na Academia: textos inéditos e outras páxinas
Presencia de Castelao na Academia: textos inéditos e outras páxinas
Xesús Alonso Montero (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Letras galegas
Letras galegas
Roberto Blanco Torres; Xesús Alonso Montero (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Reflexións crítico-eruditas e sentimentais sobre a lingua
Reflexións crítico-eruditas e sentimentais sobre a lingua
Ramón Lorenzo, Constantino García
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Prosas recuperadas: o periodismo de Manuel Murguía: (Antoloxía básica, 1853-1923)
Prosas recuperadas: o periodismo de Manuel Murguía: (Antoloxía básica, 1853-1923)
José Antonio Durán, Real Academia Galega, Fundación Caixa Galicia (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Formulario notarial
Formulario notarial
Victoriano Gutiérrez Aller
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Diccionario de Fole
Diccionario de Fole
Xosé de Cora, Mercedes Díaz García, María Xosé Pardo-Gil Magadán; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Diccionario manual castelán-galego
Diccionario manual castelán-galego
Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Diccionario da Real Academia Galega: 1ª ed
Diccionario da Real Academia Galega: 1ª ed
Real Academia Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Anxel Fole: escolma de textos
Anxel Fole: escolma de textos
Anxel Fole; Carlos Casares (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para O liberalismo coruñés: a segunda xeración (1823-1846)
O liberalismo coruñés: a segunda xeración (1823-1846)
Xosé Ramón Barreiro Fernández, Xesús Alonso Montero
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Diálogos con Rosalía
Diálogos con Rosalía
Luz Pozo Garza, Xesús Alonso Montero
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 15ª ed.
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 15ª ed.
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Cadaquén fala coma quen é. Reflexións verbo da fraseoloxía enxebre
Cadaquén fala coma quen é. Reflexións verbo da fraseoloxía enxebre
Xesús Ferro Ruibal, Carlos Casares
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Actitudes lingüísticas en Galicia: compendio do III volume do mapa sociolingüístico de Galicia
Actitudes lingüísticas en Galicia: compendio do III volume do mapa sociolingüístico de Galicia
Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Manuel González González; Mauro A. Fernández Rodríguez, Modesto A. Rodríguez Neira
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Actas do Simposio de lexicografía actual: elaboración de diccionarios
Actas do Simposio de lexicografía actual: elaboración de diccionarios
Real Academia Galega (Editor/a); Constantino García, Isabel González Fernández, Manuel González González (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Xesús Ferro Couselo: vida e obra
Xesús Ferro Couselo: vida e obra
Xesús Ferro Couselo; Olga Gallego Domínguez (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Usos lingüísticos en Galicia: compendio do II volume do mapa sociolingüístico de Galicia
Usos lingüísticos en Galicia: compendio do II volume do mapa sociolingüístico de Galicia
Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Guillermo Rojo, Manuel González González; Mauro A. Fernández Rodríguez, Modesto A. Rodríguez Neira
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Traducción de algunas voces, frases y locuciones gallegas, especialmente de agricultura, al castellano (1840-1858)
Traducción de algunas voces, frases y locuciones gallegas, especialmente de agricultura, al castellano (1840-1858)
X.L. Pensado (Editor/a literario/a); Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 13ª ed.
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 13ª ed.
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A vontade de estilo na fala popular
A vontade de estilo na fala popular
Rafael Dieste, Domingo García-Sabell
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Rafael Dieste: vida e obra en lingua galega
Rafael Dieste: vida e obra en lingua galega
Rafael Dieste; Salvador García-Bodaño (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 12ª ed.
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 12ª ed.
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia
Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia
Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Guillermo Rojo; Mauro A. Fernández Rodríguez, Modesto A. Rodríguez Neira
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Luis Seoane: vida e obra literaria
Luis Seoane: vida e obra literaria
Luís Seoane; Marino Dónega (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 11ª ed.
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 11ª ed.
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Pequeno diccionario da lingua galega
Pequeno diccionario da lingua galega
Real Academia Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Curriculum e bibliografía
Curriculum e bibliografía
Xesús Alonso Montero
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 8ª ed
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 8ª ed
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Eduardo Blanco Amor: escolma de textos
Eduardo Blanco Amor: escolma de textos
Eduardo Blanco Amor; Francisco Fernández del Riego (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A Xunta do Reino de Galicia no final do Antigo Réxime (1775-1834)
A Xunta do Reino de Galicia no final do Antigo Réxime (1775-1834)
Manuel María de Artaza; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Estudio sociolingüístico da comarca ferrolá: fase previa ó Mapa Sociolingüístico de Galicia
Estudio sociolingüístico da comarca ferrolá: fase previa ó Mapa Sociolingüístico de Galicia
Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Guillermo Rojo; Mauro A. Fernández Rodríguez, Modesto A. Rodríguez Neira
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Os eoas: (unha aproximación)
Os eoas: (unha aproximación)
Eduardo Pondal; Amado Ricón Viruleg (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Fermín Bouza-Brey
Fermín Bouza-Brey
Fermín Bouza-Brey Trillo; Carlos Casares (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Vida e obra de Francisco Añón: tese de doutoramento
Vida e obra de Francisco Añón: tese de doutoramento
Fernando Bel Ortega; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Alvaro Cunqueiro
Alvaro Cunqueiro
Álvaro Cunqueiro; Xosé Filgueira Valverde (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Contribución ó léxico de Alvaro Cunqueiro
Contribución ó léxico de Alvaro Cunqueiro
Constantino García; Real Academia Galega. Sem. de Lexicografía (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Léxico administrativo castelán-galego
Léxico administrativo castelán-galego
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega; Ana Isabel Boullón Agrelo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Noción, religación, trascendencia: o coñecemento de Deus en Amor Ruibal e Xavier Zubiri
Noción, religación, trascendencia: o coñecemento de Deus en Amor Ruibal e Xavier Zubiri
Andrés Torres Queiruga; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Diccionario inverso da lingua galega: (versión provisional)
Diccionario inverso da lingua galega: (versión provisional)
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Vocabulario ortográfico da lingua galega: (versión provisional)
Vocabulario ortográfico da lingua galega: (versión provisional)
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega
Decembro 17, 2018
Cuberta para Diccionario da lingua galega
Diccionario da lingua galega
Constantino García; Manuel González González, Antón Santamarina; Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega (Editor/a)
Decembro 13, 2018
Cuberta para Luís Pimentel
Luís Pimentel
Luís Pimentel; Ramón Piñeiro (Editor/a literario/a)
Decembro 13, 2018
Cuberta para Celso Emilio Ferreiro
Celso Emilio Ferreiro
Celso Emilio Ferreiro; Antonio Fraguas Fraguas (Editor/a literario/a)
Decembro 13, 2018
Cuberta para Galicia en el comercio marítimo medieval
Galicia en el comercio marítimo medieval
Elisa Ferreira Priegue; Real Academia Galega, Fundación Barrié, Universidade de Santiago de Compostela (Editor/a)
Decembro 13, 2018
Cuberta para Ramón Otero Pedrayo. Vida e obra: escolma de textos
Ramón Otero Pedrayo. Vida e obra: escolma de textos
Ramón Otero Pedrayo; Carlos Casares (Editor/a literario/a)
Decembro 13, 2018
Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 7ª ed.
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 7ª ed.
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega
Decembro 13, 2018
Cuberta para Francisca Herrera Garrido. Vida e obra: escolma de textos
Francisca Herrera Garrido. Vida e obra: escolma de textos
Francisca Herrera Garrido; Carlos Casares (Editor/a literario/a)
Decembro 13, 2018
Cuberta para Aquilino Iglesia Alvariño: vida e obra. Escolma de textos
Aquilino Iglesia Alvariño: vida e obra. Escolma de textos
Aquilino Iglesia Alvariño; Antonio Fraguas Fraguas (Editor/a literario/a)
Decembro 13, 2018
Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: [4ª ed.]
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: [4ª ed.]
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega
Decembro 11, 2018
Cuberta para Mélodies pour chant et piano: cantares nuevos y viejos de Galicia
Mélodies pour chant et piano: cantares nuevos y viejos de Galicia
Marcial del Adalid; Margarita Soto Viso (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Decembro 11, 2018
Cuberta para Antón Losada Diéguez
Antón Losada Diéguez
Antón Losada Diéguez; Xosé Filgueira Valverde (Editor/a literario/a)
Decembro 11, 2018
Cuberta para Crónica troyana: introducción e texto
Crónica troyana: introducción e texto
Ramón Lorenzo (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Decembro 11, 2018
Cuberta para Armando Cotarelo Valledor: (1879-1950)
Armando Cotarelo Valledor: (1879-1950)
Armando Cotarelo Valledor; Xosé Filgueira Valverde (Editor/a literario/a)
Decembro 11, 2018
Cuberta para Manoel Leiras Pulpeiro: vida e obra: escolma de textos
Manoel Leiras Pulpeiro: vida e obra: escolma de textos
Manuel Leiras Pulpeiro; Xosé Trapero Pardo (Editor/a literario/a)
Decembro 11, 2018
Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: [3ª ed.]
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: [3ª ed.]
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega
Decembro 11, 2018
Cuberta para Escritos e autores na Galicia da Ilustración
Escritos e autores na Galicia da Ilustración
Antonio Meijide Pardo; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Decembro 10, 2018
Cuberta para Libros e autores galegos: século XX (v.II)
Libros e autores galegos: século XX (v.II)
Ricardo Carballo Calero; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Decembro 10, 2018
Cuberta para Luís Amado Carballo. Vida e obra: escolma de textos
Luís Amado Carballo. Vida e obra: escolma de textos
Luís Amado Carballo; Xosé María Álvarez Blázquez (Editor/a literario/a)
Decembro 10, 2018
Cuberta para Nova aproximación a unha filosofía da saudade
Nova aproximación a unha filosofía da saudade
Andrés Torres Queiruga, Ramón Piñeiro
Decembro 10, 2018
Cuberta para Saudades gallegas: versos de Valentín L. Carvajal
Saudades gallegas: versos de Valentín L. Carvajal
Valentín Lamas Carvajal
Decembro 10, 2018
Cuberta para Aires d'a miña terra: coleución de poesía gallega
Aires d'a miña terra: coleución de poesía gallega
Manuel Curros Enríquez
Decembro 10, 2018
Cuberta para Escolma de textos
Escolma de textos
Vicente Risco; Francisco Fernández del Riego (Editor/a literario/a)
Decembro 10, 2018
Cuberta para Algunos temas gallegos: volume II
Algunos temas gallegos: volume II
Andrés Martínez Salazar
Decembro 4, 2018
Cuberta para Afonso X e Galicia: e unha escolma de cantigas
Afonso X e Galicia: e unha escolma de cantigas
Xosé Filgueira Valverde (Editor/a literario/a); Afonso X, Rei
Decembro 4, 2018
Cuberta para A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais
A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais
Miguel Anxo Arauxo Iglesias, Ramón Piñeiro
Decembro 4, 2018
Cuberta para Libros e autores galegos: dos trovadores a Valle-Inclán (v.I)
Libros e autores galegos: dos trovadores a Valle-Inclán (v.I)
Ricardo Carballo Calero; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Decembro 3, 2018
Cuberta para Poesia
Poesia
Manuel Antonio; Eduardo Moreiras (Editor/a literario/a)
Decembro 3, 2018
Cuberta para Importancia do público na revelación teatral
Importancia do público na revelación teatral
Jenaro Mariñas del Valle, Marino Dónega
Decembro 3, 2018
Cuberta para Escolma de prosa galega
Escolma de prosa galega
Antonio López Ferreiro; Ricardo Carballo Calero (Editor/a literario/a)
Decembro 3, 2018
Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 2ª edición
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 2ª edición
Real Academia Galega (Editor/a)
Decembro 3, 2018
Cuberta para O sentimento liberal na Galiza
O sentimento liberal na Galiza
Antón Villar Ponte, Ramón Otero Pedrayo
Decembro 3, 2018
Cuberta para A xeración do 16
A xeración do 16
Ramón Villar Ponte, Ramón Cabanillas
Decembro 3, 2018
Cuberta para Escolma de poemas
Escolma de poemas
Ramón Cabanillas; Ricardo Carballo Calero (Editor/a literario/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para Retallos de poesía e prosa
Retallos de poesía e prosa
Xoan Manuel Pintos; Isidoro Millán González-Pardo (Editor/a literario/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para Dous capítulos XXV e XXVI do tomo segundo do Don Quixote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra
Dous capítulos XXV e XXVI do tomo segundo do Don Quixote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra
Leandro Carré Alvarellos; Miguel de Cervantes Saavedra
Novembro 27, 2018
Cuberta para Escolma de traballos
Escolma de traballos
Xoán Vicente Viqueira; Emilio González López (Editor/a literario/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para Da épica na Galicia medieval
Da épica na Galicia medieval
Xosé Filgueira Valverde, Ramón Otero Pedrayo
Novembro 27, 2018
Cuberta para El idioma gallego en la Edad Media
El idioma gallego en la Edad Media
Leandro Carré Alvarellos, Xosé Filgueira Valverde
Novembro 27, 2018
Cuberta para Un país e unha cultura: a idea de Galicia nos nosos escritores
Un país e unha cultura: a idea de Galicia nos nosos escritores
Francisco Fernández del Riego, Ricardo Carballo Calero
Novembro 27, 2018
Cuberta para La mitología del agua en el noroeste hispánico
La mitología del agua en el noroeste hispánico
Fermín Bouza Brey
Novembro 27, 2018
Cuberta para Escolma de poesías
Escolma de poesías
Manuel Lago González; Xosé Filgueira Valverde (Editor/a literario/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para Rosalía de Castro precursora da fala
Rosalía de Castro precursora da fala
Victoriano Taibo, Ramón Otero Pedrayo
Novembro 27, 2018
Cuberta para Escolma de poesías
Escolma de poesías
Valentín Lamas Carvajal, Ramón Otero Pedrayo, Ricardo Carballo Calero
Novembro 27, 2018
Cuberta para A vontade de estilo na fala popular
A vontade de estilo na fala popular
Rafael Dieste, Domingo García-Sabell
Novembro 27, 2018
Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego
Real Academia Galega
Novembro 27, 2018
Cuberta para A crisis da universidade europea
A crisis da universidade europea
Enrique Vidal Abascal, Ramón Otero Pedrayo
Novembro 27, 2018
Cuberta para Monza de frores bravas para Nosa señora da Barca: poesías in´éditas
Monza de frores bravas para Nosa señora da Barca: poesías in´éditas
Gonzalo López Abente, Sebastián Martínez-Risco, Francisco Fernández del Riego
Novembro 27, 2018
Cuberta para Un caso de lycantropía: (o home lobo)
Un caso de lycantropía: (o home lobo)
Vicente Risco, Ramón Cabanillas
Novembro 27, 2018
Cuberta para Avanzos no coñecimento da xeomofoloxía de Galicia
Avanzos no coñecimento da xeomofoloxía de Galicia
Uxío Torre Enciso, Isidro Parga Pondal
Novembro 27, 2018
Cuberta para Cantigueiro popular
Cantigueiro popular
Marcial Valladares Núñez, Ricardo Carballo Calero, Fermín Bouza Brey
Novembro 27, 2018
Cuberta para Normas ortográficas do idioma galego
Normas ortográficas do idioma galego
Real Academia Galega
Novembro 27, 2018
Cuberta para D'o ermo: escolma da edición luguesa
D'o ermo: escolma da edición luguesa
Antonio Noriega Varela, Ramón Otero Pedrayo, Ricardo Carballo Calero
Novembro 27, 2018
Cuberta para A edade do ferro na Galiza
A edade do ferro na Galiza
Florentino López Cuevillas
Novembro 27, 2018
Cuberta para Primera y segunda asambleas lusitano-gallegas: actas y comunicaciones
Primera y segunda asambleas lusitano-gallegas: actas y comunicaciones
Real Academia Galega (Editor/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para A lingoaxe i as lingoas
A lingoaxe i as lingoas
Ramón Piñeiro, Domingo García-Sabell
Novembro 27, 2018
Cuberta para Escolma de poesías galegas
Escolma de poesías galegas
Manuel Curros Enríquez
Novembro 27, 2018
Cuberta para Breviario antológico de la literatura gallega contemporánea
Breviario antológico de la literatura gallega contemporánea
Ricardo Carballo Calero (Editor/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para Poesías galegas
Poesías galegas
Francisco Añon Paz; Xosé María Álvarez Blázquez (Editor/a literario/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para O culto das pedras no noroeste peninsular
O culto das pedras no noroeste peninsular
Xesús Taboada Chivite, Xaquín Lorenzo Fernández
Novembro 27, 2018
Cuberta para Iconografía pondaliá
Iconografía pondaliá
Manuel Murguía, Manuel Lugrís Freire
Novembro 27, 2018
Cuberta para A terra e a poesía de Pondal
A terra e a poesía de Pondal
Gonzalo López Abente
Novembro 27, 2018
Cuberta para As cruces de pedra na Galiza
As cruces de pedra na Galiza
Alfonso R. Castelao, Antón Villar Ponte
Novembro 27, 2018
Cuberta para A lengua dos poetas do norte de Lugo
A lengua dos poetas do norte de Lugo
Aquilino Iglesia Alvariño, Ramón Otero Pedrayo
Novembro 27, 2018
Cuberta para Origen y progresos de la Escuela de Náutica de La Coruña
Origen y progresos de la Escuela de Náutica de La Coruña
Antonio Meijide Pardo, Ramón Otero Pedrayo
Novembro 27, 2018
Cuberta para La toponimia de Galicia
La toponimia de Galicia
Fernando Martínez Morás, Eladio Rodríguez González
Novembro 27, 2018
Cuberta para O sentimento da xustiza na literatura galega
O sentimento da xustiza na literatura galega
Sebastián Martínez-Risco y Macías, Manuel Banet Fontenla
Novembro 27, 2018
Cuberta para Los músicos del Pórtico de la Gloria
Los músicos del Pórtico de la Gloria
Antonio Iglesias Vilarelle, Xosé Filgueira Valverde
Novembro 27, 2018
Cuberta para El sentimiento lírico materno en la pintura de Ovidio Murguía
El sentimiento lírico materno en la pintura de Ovidio Murguía
José Luís Bugallal y Marchesi, Xosé Filgueira Valverde
Novembro 27, 2018
Cuberta para Algunos temas gallegos: volume I
Algunos temas gallegos: volume I
Andrés Martínez Salazar
Novembro 27, 2018
Cuberta para Benito Mª Pla y Cancela: una gran figura gallega forense, política y parlamentaria
Benito Mª Pla y Cancela: una gran figura gallega forense, política y parlamentaria
Narciso Correal y Freire de Andrade, Salvador Cabeza de León
Novembro 27, 2018
Cuberta para Concepción Arenal y su apostolado
Concepción Arenal y su apostolado
Manuel Casás Fernández, Félix Estrada Catoyra
Novembro 27, 2018
Cuberta para Primer centenario del nacimiento de Murguía: 1833 - 1933
Primer centenario del nacimiento de Murguía: 1833 - 1933
Real Academia Galega (Editor/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para Discursos leídos en la recepción pública del señor D. José García Acuña
Discursos leídos en la recepción pública del señor D. José García Acuña
José García Acuña, Félix Estrada Catoyra
Novembro 27, 2018
Cuberta para A saudade nos poetas gallegos
A saudade nos poetas gallegos
Ramón Cabanillas, Eladio Rodríguez González
Novembro 27, 2018
Cuberta para Documentos gallegos del archivo municipal de La Coruña
Documentos gallegos del archivo municipal de La Coruña
Andrés Martínez Salazar (Editor/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para Elogio de Fray Martín Sarmiento
Elogio de Fray Martín Sarmiento
Antolín López Peláez
Novembro 16, 2018