Explorar 204 títulos

Todos os libros

Cuberta para A Academia no discurso exílico de Luís Seoane
A Academia no discurso exílico de Luís Seoane
Xosé Luís Axeitos, Xesús Alonso Montero
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Aficiones peligrosas: novela
Aficiones peligrosas: novela
Emilia Pardo Bazán; Real Academia Galega. Casa-Museo Emilia Pardo (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Afonso X e Galicia: e unha escolma de cantigas
Afonso X e Galicia: e unha escolma de cantigas
Xosé Filgueira Valverde (Editor/a literario/a); Afonso X, Rei
Decembro 4, 2018
Cuberta para Aires d'a miña terra: coleución de poesía gallega
Aires d'a miña terra: coleución de poesía gallega
Manuel Curros Enríquez
Decembro 10, 2018
Cuberta para Album Literario da Asociación Iniciadora y Protectora da Real Academia Galega da Habana: 1907
Album Literario da Asociación Iniciadora y Protectora da Real Academia Galega da Habana: 1907
Universidade da Coruña, Real Academia Galega (Editor/a); Xosé María Dobarro Paz (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Algunhas imaxinaciós sober tesouros
Algunhas imaxinaciós sober tesouros
Álvaro Cunqueiro, Francisco Fernández del Riego
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Algunhas tarefas da lexicografía galega actual
Algunhas tarefas da lexicografía galega actual
Manuel González González
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Alvaro Cunqueiro
Alvaro Cunqueiro
Álvaro Cunqueiro; Xosé Filgueira Valverde (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para O Antigo Réxime nunha familia do Baixo Miño
O Antigo Réxime nunha familia do Baixo Miño
Xosé Luís Franco Grande, Luz Pozo Garza
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Antón Losada Diéguez
Antón Losada Diéguez
Antón Losada Diéguez; Xosé Filgueira Valverde (Editor/a literario/a)
Decembro 11, 2018
Cuberta para Anxel Fole: escolma de textos
Anxel Fole: escolma de textos
Anxel Fole; Carlos Casares (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Apuntes de un viaje: de España a Ginebra
Apuntes de un viaje: de España a Ginebra
Emilia Pardo Bazán; José Manuel González Herrán (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Universidade de Santiago de Compostela (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Armando Cotarelo Valledor: (1879-1950)
Armando Cotarelo Valledor: (1879-1950)
Armando Cotarelo Valledor; Xosé Filgueira Valverde (Editor/a literario/a)
Decembro 11, 2018
Cuberta para Aventuras e desventuras da transmisión manuscrita da lírica medieval galega
Aventuras e desventuras da transmisión manuscrita da lírica medieval galega
Giulia Lanciani, Rosario Álvarez Blanco
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Baixo o límite
Baixo o límite
Chus Pato, Francisco Fernández Rei
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Bañarnos emos nas ondas! as sete cantigas / o Pergamiño Vindel
Bañarnos emos nas ondas! as sete cantigas / o Pergamiño Vindel
Martin Codax; Henrique Monteagudo (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Xunta de Galicia, Parlamento de Galicia (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para As barcas e as barcaxes da provincia de Ourense no Antigo Réxime
As barcas e as barcaxes da provincia de Ourense no Antigo Réxime
Olga Gallego Domínguez, Antonio Gil Merino
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A boca da literatura. Memoria, ecoloxía, lingua
A boca da literatura. Memoria, ecoloxía, lingua
Manuel Rivas, Xosé Luís Axeitos
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Breves reflexións sobre os escritores e os xornalistas
Breves reflexións sobre os escritores e os xornalistas
Xosé Fernández Ferreiro, Manuel Rivas
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Breviario antológico de la literatura gallega contemporánea
Breviario antológico de la literatura gallega contemporánea
Ricardo Carballo Calero (Editor/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para Cantares e romances vellos prosificados
Cantares e romances vellos prosificados
Xosé María Álvarez Blázquez, Fermín Bouza Brey
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Cantigueiro popular
Cantigueiro popular
Marcial Valladares Núñez, Ricardo Carballo Calero, Fermín Bouza Brey
Novembro 27, 2018
Cuberta para Carballo Calero en Lugo. Don Ricardo de Fingoi
Carballo Calero en Lugo. Don Ricardo de Fingoi
Xulio Xiz; Colectivo Egeria (Editor/a)
Novembro 18, 2020
Cuberta para Cartas a Murguía: vol. I
Cartas a Murguía: vol. I
Xosé Ramón Barreiro Fernández, Xosé Luís Axeitos (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Cartas a Murguía: vol. II
Cartas a Murguía: vol. II
Xosé Ramón Barreiro Fernández, Xosé Luís Axeitos (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Casa-Museo 'Emilia Pardo Bazán'
Casa-Museo 'Emilia Pardo Bazán'
Xesús Alonso Montero, Xosé Ramón Barreiro Fernández, José Manuel González Herrán, Xulia Santiso Rolán, Eva Acosta; Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Castelao i a tradición galeguista
Castelao i a tradición galeguista
Ánxel Fole, Sebastián Martínez-Risco y Macías
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Castelao na Academia: manuscritos no Arquivo da R.A.G.
Castelao na Academia: manuscritos no Arquivo da R.A.G.
Alfonso R. Castelao; Henrique Monteagudo (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Catálogo da biblioteca de Emilia Pardo Bazán
Catálogo da biblioteca de Emilia Pardo Bazán
Mercedes Fernández-Couto Tella; Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Celso Emilio Ferreiro
Celso Emilio Ferreiro
Celso Emilio Ferreiro; Antonio Fraguas Fraguas (Editor/a literario/a)
Decembro 13, 2018
Cuberta para La Compañía Gallega
La Compañía Gallega
Manuel Núñez González
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Compostela e as nosas letras ata o manifesto Máis alá
Compostela e as nosas letras ata o manifesto Máis alá
Salvador García-Bodaño, Carlos Casares
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Concepción Arenal y su apostolado
Concepción Arenal y su apostolado
Manuel Casás Fernández, Félix Estrada Catoyra
Novembro 27, 2018
Cuberta para Concurso de microrrelatos: relatos gañadores
Concurso de microrrelatos: relatos gañadores
Silvia Camesella, Héctor Cajaraville, Ceres Serea Manso, Nee Barros, Teo Alonso
Febreiro 24, 2020
Cuberta para II Concurso de microrrelatos: relatos gañadores
II Concurso de microrrelatos: relatos gañadores
Jessica Rodríguez Sánchez, Ángela Arnosa Prieto, Eduardo Cameselle Iglesias, Óscar Fernández Freire, Martina Lois Cuns, Cristina Fojo Rubio, Claudia Martínez Asenjo, Alba Díaz Mera, Pablo Mirás Sánchez
Febreiro 24, 2020
Cuberta para III Concurso de microrrelatos: relatos gañadores
III Concurso de microrrelatos: relatos gañadores
Cristina M.ª Fernández Mangana, Laura Rey Pasandín, Ana María Gil Rey, Nee Barros, Andrea Estévez Correa, Ana Martínez García, Christian Cabaleiro Otero, Héctor Otero Pérez, Triana Liste Conde
Xullo 7, 2020
Cuberta para IV Concurso de microrrelatos: relatos gañadores
IV Concurso de microrrelatos: relatos gañadores
Paloma de Toro González, Luca Chao Pérez, María Cabaleiro Alfaya, Alba Guzmán Falcón, Nayara Alonso Barredo, Lucía Álvarez Puga, Álex Gallego Couñago, Niara Cabrerizo Collazo, Carmen Mendaña Vázquez
Maio 28, 2021
Cuberta para Contos
Contos
Emilia Pardo Bazán; Real Academia Galega. Casa-Museo Emilia Pardo (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Contos populares e Rosalía
Contos populares e Rosalía
Bernardino Graña, Ramón Lorenzo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía
Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía
Ricardo Carballo Calero, Ramón Otero Pedrayo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía
Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía
Ricardo Carballo Calero, Ramón Otero Pedrayo
Outubro 6, 2020
Cuberta para Contribución ó léxico de Alvaro Cunqueiro
Contribución ó léxico de Alvaro Cunqueiro
Constantino García; Real Academia Galega. Sem. de Lexicografía (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A coroación de Curros Enríquez (A Coruña, 21 de outubro de 1904)
A coroación de Curros Enríquez (A Coruña, 21 de outubro de 1904)
Real Academia Galega, Concello da Coruña (Editor/a); Xesús Alonso Montero (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Crónica troyana: introducción e texto
Crónica troyana: introducción e texto
Ramón Lorenzo (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Decembro 11, 2018
Cuberta para Curriculum e bibliografía
Curriculum e bibliografía
Xesús Alonso Montero
Febreiro 24, 2020
Cuberta para D'o ermo: escolma da edición luguesa
D'o ermo: escolma da edición luguesa
Antonio Noriega Varela, Ramón Otero Pedrayo, Ricardo Carballo Calero
Novembro 27, 2018
Cuberta para Da épica na Galicia medieval
Da épica na Galicia medieval
Xosé Filgueira Valverde, Ramón Otero Pedrayo
Novembro 27, 2018
Cuberta para Da épica na Galicia medieval
Da épica na Galicia medieval
Xosé Filgueira Valverde, Ramón Otero Pedrayo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para De Manuel María a Ferrín: a grande xeración
De Manuel María a Ferrín: a grande xeración
Darío Xohán Cabana, Xosé Luís Méndez Ferrín
Febreiro 24, 2020
Cuberta para De Roma ata Lixboa: estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses
De Roma ata Lixboa: estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses
Elsa Gonçalves; Joao Dionísio, Henrique Monteagudo, María Ana Ramos (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para O desastre de 1898 e os escritores galegos
O desastre de 1898 e os escritores galegos
Carlos Casares, Francisco Fernández del Riego
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Diálogos con Rosalía
Diálogos con Rosalía
Luz Pozo Garza, Xesús Alonso Montero
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Diccionario de Fole
Diccionario de Fole
Xosé de Cora, Mercedes Díaz García, María Xosé Pardo-Gil Magadán; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Do escénico e o fílmico: notas sobre a linguaxe teatral no cinema contemporáneo
Do escénico e o fílmico: notas sobre a linguaxe teatral no cinema contemporáneo
Euloxio Rodríguez Ruibal, Xosé Luís Axeitos
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Dous capítulos XXV e XXVI do tomo segundo do Don Quixote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra
Dous capítulos XXV e XXVI do tomo segundo do Don Quixote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra
Leandro Carré Alvarellos; Miguel de Cervantes Saavedra
Novembro 27, 2018
Cuberta para Economía, linguaxe e poder
Economía, linguaxe e poder
Xaime Isla Couto
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Eduardo Blanco Amor: escolma de textos
Eduardo Blanco Amor: escolma de textos
Eduardo Blanco Amor; Francisco Fernández del Riego (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Eduardo Pondal. Os cantos eran da Patria (120 poemas)
Eduardo Pondal. Os cantos eran da Patria (120 poemas)
Eduardo Pondal; Manuel Ferreiro (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A educación do home e da muller e outros escritos feministas
A educación do home e da muller e outros escritos feministas
Emilia Pardo Bazán; Marilar Aleixandre (Editor/a literario/a); Mónica Bar Cendón
Setembro 13, 2021
Cuberta para Emilia Pardo Bazán: estado de la cuestión
Emilia Pardo Bazán: estado de la cuestión
Real Academia Galega (Editor/a); José Manuel González Herrán, Cristina Patiño Eirín, Ermitas Penas Varela (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Emilia Pardo Bazán: los cuentos
Emilia Pardo Bazán: los cuentos
Real Academia Galega (Editor/a); José Manuel González Herrán, Cristina Patiño Eirín, Ermitas Penas Varela (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Emilia Pardo Bazán: el periodismo
Emilia Pardo Bazán: el periodismo
Real Academia Galega (Editor/a); José Manuel González Herrán, Cristina Patiño Eirín, Ermitas Penas Varela (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Emilia Pardo Bazán e Pablo Ruiz Picasso: [ed. en galego]
Emilia Pardo Bazán e Pablo Ruiz Picasso: [ed. en galego]
Manuel González Prieto, Xulia Santiso Rolán; Real Academia Galega. C.M. Emilia Pardo Bazán (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Emilia Pardo Bazán homenaxeada en privado: nas dedicatorias dos libros de moi ilustres escritores
Emilia Pardo Bazán homenaxeada en privado: nas dedicatorias dos libros de moi ilustres escritores
Xesús Alonso Montero; Real Academia Galega. Casa-Museo Emilia Pardo (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Emilia Pardo Bazán presentada por ela mesma
Emilia Pardo Bazán presentada por ela mesma
Real Academia Galega. C.M. Emilia Pardo Bazán (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Emilia Pardo Bazán y las artes del espectáculo: IV Simposio celebrado na Coruña os días 25, 26, 27, 28 e 29 de xuño de 2007
Emilia Pardo Bazán y las artes del espectáculo: IV Simposio celebrado na Coruña os días 25, 26, 27, 28 e 29 de xuño de 2007
Real Academia Galega (Editor/a); José Manuel González Herrán, Cristina Patiño Eirín, Ermitas Penas Varela (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Emilia Pardo Bazán y Pablo Ruiz Picasso: [ed. en castelán]
Emilia Pardo Bazán y Pablo Ruiz Picasso: [ed. en castelán]
Manuel González Prieto, Xulia Santiso Rolán; Real Academia Galega. C.M. Emilia Pardo Bazán (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Os eoas: (unha aproximación)
Os eoas: (unha aproximación)
Eduardo Pondal; Amado Ricón Viruleg (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Os Eoas
Os Eoas
Eduardo Pondal; Manuel Ferreiro (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A épica do coração
A épica do coração
Nélida Piñón, Ramón Villares
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Escolma de poemas
Escolma de poemas
Ramón Cabanillas; Ricardo Carballo Calero (Editor/a literario/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para Escolma de poesía galega
Escolma de poesía galega
Xosé María Álvarez Blázquez (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Escolma de poesías
Escolma de poesías
Valentín Lamas Carvajal, Ramón Otero Pedrayo, Ricardo Carballo Calero
Novembro 27, 2018
Cuberta para Escolma de poesías
Escolma de poesías
Manuel Lago González; Xosé Filgueira Valverde (Editor/a literario/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para Escolma de poesías galegas
Escolma de poesías galegas
Manuel Curros Enríquez
Novembro 27, 2018
Cuberta para Escolma de prosa galega
Escolma de prosa galega
Antonio López Ferreiro; Ricardo Carballo Calero (Editor/a literario/a)
Decembro 3, 2018
Cuberta para Escolma de textos
Escolma de textos
Vicente Risco; Francisco Fernández del Riego (Editor/a literario/a)
Decembro 10, 2018
Cuberta para Escolma de traballos
Escolma de traballos
Xoán Vicente Viqueira; Emilio González López (Editor/a literario/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para Escritos e autores na Galicia da Ilustración
Escritos e autores na Galicia da Ilustración
Antonio Meijide Pardo; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Decembro 10, 2018
Cuberta para Estudos sobre Os Eoas de Eduardo Pondal
Estudos sobre Os Eoas de Eduardo Pondal
Xosé Ramón Pena, Manuel Forcadela
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Eu tamén navegar
Eu tamén navegar
Xohana Torres, Salvador García-Bodaño
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Fermín Bouza-Brey
Fermín Bouza-Brey
Fermín Bouza-Brey Trillo; Carlos Casares (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para O fermoso sorriso do profeta Daniel
O fermoso sorriso do profeta Daniel
John Rutherford, Antón Santamarina
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Francisca Herrera Garrido. Vida e obra: escolma de textos
Francisca Herrera Garrido. Vida e obra: escolma de textos
Francisca Herrera Garrido; Carlos Casares (Editor/a literario/a)
Decembro 13, 2018
Cuberta para Hechos y trágica muerte de D. Alonso Pérez de Vivero
Hechos y trágica muerte de D. Alonso Pérez de Vivero
Enrique Chao Espina, Sebastián Martínez-Risco
Febreiro 24, 2020
Cuberta para O himno galego: documentos históricos 1890-1907
O himno galego: documentos históricos 1890-1907
Manuel Ferreiro (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Horas de Compostela: homenaxe da Real Academia Galega a Salvador García-Bodaño
Horas de Compostela: homenaxe da Real Academia Galega a Salvador García-Bodaño
Salvador García-Bodaño; Marilar Aleixandre (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Iconografía pondaliá
Iconografía pondaliá
Manuel Murguía, Manuel Lugrís Freire
Novembro 27, 2018
Cuberta para Ideas literarias del Padre Feijóo
Ideas literarias del Padre Feijóo
Samuel Eiján
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais
A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais
Miguel Anxo Arauxo Iglesias, Ramón Piñeiro
Decembro 4, 2018
Cuberta para A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais
A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais
Miguel Anxo Arauxo Iglesias, Ramón Piñeiro
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Importancia do público na revelación teatral
Importancia do público na revelación teatral
Jenaro Mariñas del Valle, Marino Dónega
Decembro 3, 2018
Cuberta para Interpretación xeográfica da paixase compostelana
Interpretación xeográfica da paixase compostelana
Francisco Xavier Río Barja, Antonio Fraguas Fraguas
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Irmandades da Fala: oratoria e prosa non ficcional. Antoloxía
Irmandades da Fala: oratoria e prosa non ficcional. Antoloxía
Henrique Monteagudo (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Irmandades da Fala: narrativa. Antoloxía
Irmandades da Fala: narrativa. Antoloxía
Ramón Nicolás (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A lengua dos poetas do norte de Lugo
A lengua dos poetas do norte de Lugo
Aquilino Iglesia Alvariño, Ramón Otero Pedrayo
Novembro 27, 2018
Cuberta para Letras galegas
Letras galegas
Roberto Blanco Torres; Xesús Alonso Montero (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Libros e autores galegos: dos trovadores a Valle-Inclán (v.I)
Libros e autores galegos: dos trovadores a Valle-Inclán (v.I)
Ricardo Carballo Calero; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Decembro 3, 2018
Cuberta para Libros e autores galegos: século XX (v.II)
Libros e autores galegos: século XX (v.II)
Ricardo Carballo Calero; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Decembro 10, 2018
Cuberta para La literatura de Emilia Pardo Bazán
La literatura de Emilia Pardo Bazán
José Manuel González Herrán, Cristina Patiño Eirín, Ermitas Penas Varela (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A literatura galega na ollada de Emilia Pardo Bazán: Antoloxía de textos
A literatura galega na ollada de Emilia Pardo Bazán: Antoloxía de textos
Emilia Pardo Bazán; Manuel González Prieto (Editor/a literario/a)
Febreiro 4, 2021
Cuberta para Luís Amado Carballo. Vida e obra: escolma de textos
Luís Amado Carballo. Vida e obra: escolma de textos
Luís Amado Carballo; Xosé María Álvarez Blázquez (Editor/a literario/a)
Decembro 10, 2018
Cuberta para Luís Pimentel
Luís Pimentel
Luís Pimentel; Ramón Piñeiro (Editor/a literario/a)
Decembro 13, 2018
Cuberta para Luis Seoane: vida e obra literaria
Luis Seoane: vida e obra literaria
Luís Seoane; Marino Dónega (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Manoel Leiras Pulpeiro: vida e obra: escolma de textos
Manoel Leiras Pulpeiro: vida e obra: escolma de textos
Manuel Leiras Pulpeiro; Xosé Trapero Pardo (Editor/a literario/a)
Decembro 11, 2018
Cuberta para Manuel Linares Rivas, comediógrafo contemporáneo
Manuel Linares Rivas, comediógrafo contemporáneo
Joaquín Freire de Andrade, Leandro Carré Alvarellos
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Manuscritos poéticos inéditos de Rosalía de Castro
Manuscritos poéticos inéditos de Rosalía de Castro
Henrique Monteagudo, María Xesús Lama
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Lo maternal en Emilia Pardo Bazán
Lo maternal en Emilia Pardo Bazán
Julio Rodríguez Yordi, Antonio Rey Soto
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Maxina ou a filla espuria
Maxina ou a filla espuria
Marcial Valladares Núñez
Xullo 29, 2021
Cuberta para Las medias rojas
Las medias rojas
Emilia Pardo Bazán; Real Academia Galega. C.M. Emilia Pardo Bazán (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A modernidade poética de Rosalía: unha interpretación
A modernidade poética de Rosalía: unha interpretación
Arcadio López-Casanova, Xesús Alonso Montero
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Monza de frores bravas para Nosa señora da Barca: poesías in´éditas
Monza de frores bravas para Nosa señora da Barca: poesías in´éditas
Gonzalo López Abente, Sebastián Martínez-Risco, Francisco Fernández del Riego
Novembro 27, 2018
Cuberta para Muller e literatura
Muller e literatura
Xela Arias
Marzo 6, 2021
Cuberta para Mulleres na literatura: II Encontro Cidade da Coruña
Mulleres na literatura: II Encontro Cidade da Coruña
María Reimóndez, Elena Poniatowska, Marilar Aleixandre, Teresa Moure
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Un museo de película
Un museo de película
Real Academia Galega. Casa-Museo Emilia Pardo (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Los músicos del Pórtico de la Gloria
Los músicos del Pórtico de la Gloria
Antonio Iglesias Vilarelle, Xosé Filgueira Valverde
Febreiro 24, 2020
Cuberta para La Navidad de "Peludo"
La Navidad de "Peludo"
Emilia Pardo Bazán
Febreiro 24, 2020
Cuberta para El nieto de Rosalía
El nieto de Rosalía
Susana Castillo; Real Academia Galega. Casa-Museo Emilia Pardo (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para El niño de Guzmán
El niño de Guzmán
Emilia Pardo Bazán; Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos
No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos
Henrique Monteagudo, María Dolores Sánchez Vales (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Noriega entre os poetas do seu tempo
Noriega entre os poetas do seu tempo
José Trapero Pardo, Álvaro Cunqueiro
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Las novelas de Emilia Pardo Bazán con escenarios gallegos
Las novelas de Emilia Pardo Bazán con escenarios gallegos
Eizo Ogusu; Real Academia Galega. C.M. Emilia Pardo Bazán (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Obra completa: vol. I. Prosa
Obra completa: vol. I. Prosa
Manuel Antonio; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a); Xosé Luís Axeitos (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Obra completa: vol. II. Poesía
Obra completa: vol. II. Poesía
Manuel Antonio; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a); Xosé Luís Axeitos (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Obra completa: vol. III. Epistolario
Obra completa: vol. III. Epistolario
Manuel Antonio; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a); Xosé Luís Axeitos (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Origen y progresos de la Escuela de Náutica de La Coruña
Origen y progresos de la Escuela de Náutica de La Coruña
Antonio Meijide Pardo, Ramón Otero Pedrayo
Novembro 27, 2018
Cuberta para Un país e unha cultura: a idea de Galicia nos nosos escritores
Un país e unha cultura: a idea de Galicia nos nosos escritores
Francisco Fernández del Riego, Ricardo Carballo Calero
Novembro 27, 2018
Cuberta para La personalidad y la obra de Don Benigno Teijeiro Martínez
La personalidad y la obra de Don Benigno Teijeiro Martínez
Julio Dávila Díaz, Federico Maciñeira y Pardo de Lama
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Personalidad y obra del historiador D. Mauro Luzón de Castelló y Ferrer
Personalidad y obra del historiador D. Mauro Luzón de Castelló y Ferrer
Xesús Ferro Couselo, Florentino López Cuevillas
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Poesia
Poesia
Manuel Antonio; Eduardo Moreiras (Editor/a literario/a)
Decembro 3, 2018
Cuberta para Poesía: coñecimento da realidade
Poesía: coñecimento da realidade
Eduardo Moreiras Collazo, Francisco Fernández del Riego
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A poesía medieval galega vista desde os relanzos derradeiros do século XX
A poesía medieval galega vista desde os relanzos derradeiros do século XX
Xosé Luís Méndez Ferrín, Ramón Lorenzo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Poesía reunida
Poesía reunida
Samuel Eiján; Francisco Leira Castiñeira, Armando Requeixo (Editor/a literario/a); Provincia Franciscana de Santiago, Xunta de Galicia, Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Poesías
Poesías
Antonio de la Iglesia; María Rosa Saurin de la Iglesia (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Poesías
Poesías
Francisco Mª de la Iglesia; María Rosa Saurin de la Iglesia (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Poesías galegas
Poesías galegas
Francisco Añon Paz; Xosé María Álvarez Blázquez (Editor/a literario/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para Poesías galegas
Poesías galegas
Francisco Añón Paz; Real Academia Galega, Concello de Outes, Deputación Provincial da Coruña (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Polos camiños das horas: Epistolario de Ricardo Carballo Calero e Ramón Otero Pedrayo
Polos camiños das horas: Epistolario de Ricardo Carballo Calero e Ramón Otero Pedrayo
Ricardo Carballo Calero, Ramón Otero Pedrayo; Henrique Monteagudo Romero; Patricia Arias Chachero, Nélida Cosme Abollo, Adrián Estévez Iglesias (Editor/a literario/a)
Xaneiro 14, 2021
Cuberta para Pondal e a súa obra
Pondal e a súa obra
Evaristo Martelo Paumán, Uxío Carré Aldao
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Por que Murguía destruíu as cartas de Rosalía?
Por que Murguía destruíu as cartas de Rosalía?
Marina Mayoral, Xosé Luís Franco Grande
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Un pozo de Luz: homenaxe da Real Academia Galega a Luz Pozo Garza no seu 95 aniversario
Un pozo de Luz: homenaxe da Real Academia Galega a Luz Pozo Garza no seu 95 aniversario
Olivia Rodríguez González (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Presencia de Castelao na Academia: textos inéditos e outras páxinas
Presencia de Castelao na Academia: textos inéditos e outras páxinas
Xesús Alonso Montero (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Prosas recuperadas: o periodismo de Manuel Murguía: (Antoloxía básica, 1853-1923)
Prosas recuperadas: o periodismo de Manuel Murguía: (Antoloxía básica, 1853-1923)
José Antonio Durán, Real Academia Galega, Fundación Caixa Galicia (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Rafael Dieste: vida e obra en lingua galega
Rafael Dieste: vida e obra en lingua galega
Rafael Dieste; Salvador García-Bodaño (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Ramón Otero Pedrayo. Vida e obra: escolma de textos
Ramón Otero Pedrayo. Vida e obra: escolma de textos
Ramón Otero Pedrayo; Carlos Casares (Editor/a literario/a)
Decembro 13, 2018
Cuberta para Reflexións sobre a lingua
Reflexións sobre a lingua
Constantino García, Ricardo Carballo Calero
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Reflexións sobre as primeiras novelas de Rosalía de Castro
Reflexións sobre as primeiras novelas de Rosalía de Castro
Basilio Losada, Xesús Alonso Montero
Febreiro 24, 2020
Cuberta para El renacimiento de la literatura regional
El renacimiento de la literatura regional
José Antonio Parga Sanjurjo, Manuel Murguía
Febreiro 24, 2020
Cuberta para "O resplandor primeiro": estudos en homenaxe a Nicomedes Pastor Díaz
"O resplandor primeiro": estudos en homenaxe a Nicomedes Pastor Díaz
Fausto Galdo, Emilio Xosé Ínsua López, Henrique Monteagudo, Luís Caparrós Esperante, Xosé Ramón Barreiro Fernández
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Retallos de poesía e prosa
Retallos de poesía e prosa
Xoan Manuel Pintos; Isidoro Millán González-Pardo (Editor/a literario/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para Rosalía de Castro
Rosalía de Castro
Francisca Herrera Garrido, Antonio Couceiro Freijomil
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Rosalía de Castro na Real Academia Galega
Rosalía de Castro na Real Academia Galega
Xesús Alonso Montero (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Rosalía de Castro precursora da fala
Rosalía de Castro precursora da fala
Victoriano Taibo, Ramón Otero Pedrayo
Novembro 27, 2018
Cuberta para Rosalía de Castro. Autógrafos poéticos
Rosalía de Castro. Autógrafos poéticos
Henrique Monteagudo (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Rosaliana: edición de facsímiles ligados á figura de Rosalía de Castro
Rosaliana: edición de facsímiles ligados á figura de Rosalía de Castro
Universidade da Coruña (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A saudade nos poetas gallegos
A saudade nos poetas gallegos
Ramón Cabanillas, Eladio Rodríguez González
Novembro 27, 2018
Cuberta para Saudades gallegas: versos de Valentín L. Carvajal
Saudades gallegas: versos de Valentín L. Carvajal
Valentín Lamas Carvajal
Decembro 10, 2018
Cuberta para O sentimento da xustiza na literatura galega
O sentimento da xustiza na literatura galega
Sebastián Martínez-Risco y Macías, Manuel Banet Fontenla
Novembro 27, 2018
Cuberta para El sentimiento lírico materno en la pintura de Ovidio Murguía
El sentimiento lírico materno en la pintura de Ovidio Murguía
José Luís Bugallal y Marchesi, Xosé Filgueira Valverde
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Sobre a literatura galega: un achegamento subxetivo
Sobre a literatura galega: un achegamento subxetivo
Camilo Gonsar, Xosé Luís Franco Grande
Febreiro 24, 2020
Cuberta para O son das ondas: as Sete cantigas / O Pergamiño Vindel
O son das ondas: as Sete cantigas / O Pergamiño Vindel
Martin Codax; Henrique Monteagudo (Editor/a literario/a)
Febreiro 4, 2021
Cuberta para O teatro nas Irmandades da Fala
O teatro nas Irmandades da Fala
Laura Tato Fontaíña (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Tempo das Irmandades. Antoloxía de poesía
Tempo das Irmandades. Antoloxía de poesía
Xosé Ramón Pena (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A Terra Chá: poesía e paisaxe
A Terra Chá: poesía e paisaxe
Manuel María Fernández Teixeiro, Xosé Luís Méndez Ferrín
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Viaxe á semente: dende os refachos do corazón ata onde habita o imaxinario
Viaxe á semente: dende os refachos do corazón ata onde habita o imaxinario
Fina Casalderrey, Rosario Álvarez Blanco
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Vida e obra de Francisco Añón: tese de doutoramento
Vida e obra de Francisco Añón: tese de doutoramento
Fernando Bel Ortega; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Voces termando da paisaxe galega
Voces termando da paisaxe galega
Marilar Aleixandre, Fina Casalderrey
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A vontade de estilo na fala popular
A vontade de estilo na fala popular
Rafael Dieste, Domingo García-Sabell
Novembro 27, 2018
Cuberta para A xeración do 16
A xeración do 16
Ramón Villar Ponte, Ramón Cabanillas
Decembro 3, 2018
Cuberta para A xeración do 16
A xeración do 16
Ramón Villar Ponte, Ramón Cabanillas
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Xesús Ferro Couselo: vida e obra
Xesús Ferro Couselo: vida e obra
Xesús Ferro Couselo; Olga Gallego Domínguez (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Xohana Torres. Natureza de illa: homenaxe da Real Academia Galega a Xohana Torres
Xohana Torres. Natureza de illa: homenaxe da Real Academia Galega a Xohana Torres
Marilar Aleixandre (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020