Explorar 66 títulos

Todos os libros

Cuberta para Algunhas imaxinaciós sober tesouros
Algunhas imaxinaciós sober tesouros
Álvaro Cunqueiro, Francisco Fernández del Riego
Febreiro 8, 2019
Cuberta para Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia
Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia
Uxío Torre Enciso, Isidro Parga Pondal
Febreiro 13, 2019
Cuberta para Aventuras e desventuras da transmisión manuscrita da lírica medieval galega
Aventuras e desventuras da transmisión manuscrita da lírica medieval galega
Giulia Lanciani, Rosario Álvarez Blanco
Febreiro 6, 2019
Cuberta para Baixo o límite
Baixo o límite
Chus Pato, Francisco Fernández Rei
Febreiro 12, 2019
Cuberta para Benito Mª Pla y Cancela: una gran figura gallega forense, política y parlamentaria
Benito Mª Pla y Cancela: una gran figura gallega forense, política y parlamentaria
Narciso Correal y Freire de Andrade, Salvador Cabeza de León
Novembro 27, 2018
Cuberta para A boca da literatura: memoria, ecoloxía, lingua
A boca da literatura: memoria, ecoloxía, lingua
Manuel Rivas, Xosé Luís Axeitos
Febreiro 1, 2019
Cuberta para Breves reflexións sobre os escritores e os xornalistas
Breves reflexións sobre os escritores e os xornalistas
Xosé Fernández Ferreiro, Manuel Rivas
Febreiro 6, 2019
Cuberta para Castelao i a tradición galeguista
Castelao i a tradición galeguista
Ánxel Fole, Sebastián Martínez-Risco y Macías
Febreiro 11, 2019
Cuberta para La Compañía Gallega
La Compañía Gallega
Manuel Núñez González
Febreiro 7, 2019
Cuberta para Concepción Arenal y su apostolado
Concepción Arenal y su apostolado
Manuel Casás Fernández
Novembro 27, 2018
Cuberta para Contos populares e Rosalía
Contos populares e Rosalía
Bernardino Graña, Ramón Lorenzo
Febreiro 4, 2019
Cuberta para Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía
Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía
Ricardo Carballo Calero, Ramón Otero Pedrayo
Febreiro 8, 2019
Cuberta para As coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade
As coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade
Antonio Fraguas Fraguas, Ramón Otero Pedrayo
Febreiro 12, 2019
Cuberta para As cruces de pedra na Galiza
As cruces de pedra na Galiza
Alfonso R. Castelao, Antón Villar Ponte
Novembro 27, 2018
Cuberta para O culto das pedras no noroeste peninsular
O culto das pedras no noroeste peninsular
Xesús Taboada Chivite, Xaquín Lorenzo Fernández
Xaneiro 31, 2019
Cuberta para Da épica na Galicia medieval
Da épica na Galicia medieval
Xosé Filgueira Valverde, Ramón Otero Pedrayo
Febreiro 8, 2019
Cuberta para O desastre de 1898 e os escritores galegos
O desastre de 1898 e os escritores galegos
Carlos Casares, Francisco Fernández del Riego
Febreiro 8, 2019
Cuberta para Discursos leídos en la recepción pública del señor D. José García Acuña
Discursos leídos en la recepción pública del señor D. José García Acuña
José García Acuña, Félix Estrada Catoyra
Novembro 27, 2018
Cuberta para Do bucle e da fenda: para un ensaio crítico sobre a cultura galega
Do bucle e da fenda: para un ensaio crítico sobre a cultura galega
Margarita Ledo Andión, Rosario Álvarez Blanco
Febreiro 1, 2019
Cuberta para Economía, linguaxe e poder
Economía, linguaxe e poder
Xaime Isla Couto
Febreiro 7, 2019
Cuberta para A épica do coração
A épica do coração
Nélida Piñón, Ramón Villares
Febreiro 6, 2019
Cuberta para Especies del género carabus en Galicia
Especies del género carabus en Galicia
Luís Iglesias Iglesias, Ramón Otero Pedrayo
Febreiro 7, 2019
Cuberta para Facer país co idioma: sentido da normalización lingüística
Facer país co idioma: sentido da normalización lingüística
Henrique Monteagudo, Rosario Álvarez Blanco
Febreiro 5, 2019
Cuberta para O fermoso sorriso do profeta Daniel
O fermoso sorriso do profeta Daniel
John Rutherford, Antón Santamarina
Xaneiro 31, 2019
Cuberta para Ideas literarias del Padre Feijóo
Ideas literarias del Padre Feijóo
Samuel Eiján
Febreiro 12, 2019
Cuberta para El idioma gallego en la Edad Media
El idioma gallego en la Edad Media
Leandro Carré Alvarellos, Xosé Filgueira Valverde
Febreiro 12, 2019
Cuberta para A lengua dos poetas do norte de Lugo
A lengua dos poetas do norte de Lugo
Aquilino Iglesia Alvariño, Ramón Otero Pedrayo
Novembro 27, 2018
Cuberta para Lo maternal en Emilia Pardo Bazán
Lo maternal en Emilia Pardo Bazán
Julio Rodríguez Yordi, Antonio Rey Soto
Febreiro 11, 2019
Cuberta para La mitología del agua en el noroeste hispánico
La mitología del agua en el noroeste hispánico
Fermín Bouza-Brey Trillo
Febreiro 7, 2019
Cuberta para A modernidade poética de Rosalía: unha interpretación
A modernidade poética de Rosalía: unha interpretación
Arcadio López-Casanova, Xesús Alonso Montero
Febreiro 6, 2019
Cuberta para Los músicos del Pórtico de la Gloria
Los músicos del Pórtico de la Gloria
Antonio Iglesias Vilarelle, Xosé Filgueira Valverde
Novembro 27, 2018
Cuberta para Los músicos del Pórtico de la Gloria
Los músicos del Pórtico de la Gloria
Antonio Iglesias Vilarelle, Xosé Filgueira Valverde
Febreiro 13, 2019
Cuberta para Noriega entre os poetas do seu tempo
Noriega entre os poetas do seu tempo
José Trapero Pardo, Álvaro Cunqueiro
Febreiro 11, 2019
Cuberta para Oralidades: reflexións sobre a lingua falada no século XXI
Oralidades: reflexións sobre a lingua falada no século XXI
Xosé Luís Regueira, Manuel González González
Febreiro 5, 2019
Cuberta para Origen y progresos de la Escuela de Náutica de La Coruña
Origen y progresos de la Escuela de Náutica de La Coruña
Antonio Meijide Pardo, Ramón Otero Pedrayo
Novembro 27, 2018
Cuberta para Personalidad y obra del historiador D. Mauro Luzón de Castelló y Ferrer
Personalidad y obra del historiador D. Mauro Luzón de Castelló y Ferrer
Xesús Ferro Couselo, Florentino López Cuevillas
Febreiro 8, 2019
Cuberta para Poesía: coñecimento da realidade
Poesía: coñecimento da realidade
Eduardo Moreiras Collazo, Francisco Fernández del Riego
Febreiro 11, 2019
Cuberta para Pondal e a súa obra
Pondal e a súa obra
Evaristo Martelo Paumán, Uxío Carré Aldao
Febreiro 11, 2019
Cuberta para Por que Murguía destruíu as cartas de Rosalía?
Por que Murguía destruíu as cartas de Rosalía?
Marina Mayoral, Xosé Luís Franco Grande
Febreiro 12, 2019
Cuberta para Reflexións sobre as primeiras novelas de Rosalía de Castro
Reflexións sobre as primeiras novelas de Rosalía de Castro
Basilio Losada, Xesús Alonso Montero
Febreiro 8, 2019
Cuberta para Relixión e relixiosidade na temperá emigración galega a Uruguai
Relixión e relixiosidade na temperá emigración galega a Uruguai
Carlos Alberto Zubillaga Barrera, Xosé Ramón Barreiro Fernández
Febreiro 5, 2019
Cuberta para El renacimiento de la literatura regional
El renacimiento de la literatura regional
José Antonio Parga Sanjurjo, Manuel Murguía
Febreiro 11, 2019
Cuberta para Rosalía de Castro, precursora da fala
Rosalía de Castro, precursora da fala
Victoriano Taibo, Ramón Otero Pedrayo
Febreiro 11, 2019
Cuberta para A saudade nos poetas gallegos
A saudade nos poetas gallegos
Ramón Cabanillas, Eladio Rodríguez González
Novembro 27, 2018
Cuberta para O sentimento da xustiza na literatura galega
O sentimento da xustiza na literatura galega
Sebastián Martínez-Risco y Macías, Manuel Banet Fontenla
Novembro 27, 2018
Cuberta para O sentimento liberal na Galiza
O sentimento liberal na Galiza
Antón Villar Ponte, Ramón Otero Pedrayo
Febreiro 7, 2019
Cuberta para El sentimiento lírico materno en la pintura de Ovidio Murguía
El sentimiento lírico materno en la pintura de Ovidio Murguía
José Luís Bugallal y Marchesi, Xosé Filgueira Valverde
Novembro 27, 2018
Cuberta para Significante y significado. Linguaxe e arquitectura
Significante y significado. Linguaxe e arquitectura
Andrés Fernández-Albalat, Carlos Casares
Febreiro 8, 2019
Cuberta para A terra e a poesía de Pondal
A terra e a poesía de Pondal
Gonzalo López Abente
Novembro 27, 2018
Cuberta para La toponimia de Galicia
La toponimia de Galicia
Fernando Martínez Morás, Eladio Rodríguez González
Novembro 27, 2018
Cuberta para Tres fitos senlleiros na historiografía da lingua galega: 1768, 1868 e 1968
Tres fitos senlleiros na historiografía da lingua galega: 1768, 1868 e 1968
Xulio F. Ogando Vázquez, Xosé Filgueira Valverde
Febreiro 12, 2019
Cuberta para Valores históricos y estéticos que intervienen en la formación del arte románico
Valores históricos y estéticos que intervienen en la formación del arte románico
Manuel Chamoso Lamas, Ramón Otero Pedrayo
Febreiro 13, 2019
Cuberta para Viaxe á semente: dende os refachos do corazón ata onde habita o imaxinario
Viaxe á semente: dende os refachos do corazón ata onde habita o imaxinario
Fina Casalderrey, Rosario Álvarez Blanco
Febreiro 6, 2019
Cuberta para Voces termando da paisaxe galega
Voces termando da paisaxe galega
Marilar Aleixandre, Fina Casalderrey
Febreiro 12, 2019
Cuberta para A xeración do 16
A xeración do 16
Ramón Villar Ponte, Ramón Cabanillas
Febreiro 11, 2019
Cuberta para [Sobre a matemática]
[Sobre a matemática]
Juan Jacobo Durán Loriga, Benito Fernández Alonso
Febreiro 12, 2019