Explorar 127 títulos

A publicación dos discursos iníciase en 1906 coa edición da lectura que o académico Leandro Saralegui Medina ofreceu o 30 de setembro de 1906 na solemne inauguración da Real Academia Galega. Estas publicacións continúan nos nosos días dándolles cabida aos discursos lidos en actos de natureza diversa.

Todos os libros

Cuberta para Algunhas imaxinaciós sober tesouros
Algunhas imaxinaciós sober tesouros
Álvaro Cunqueiro, Francisco Fernández del Riego
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Algunhas tarefas da lexicografía galega actual
Algunhas tarefas da lexicografía galega actual
Manuel González González
Febreiro 24, 2020
Cuberta para O Antigo Réxime nunha familia do Baixo Miño
O Antigo Réxime nunha familia do Baixo Miño
Xosé Luís Franco Grande, Luz Pozo Garza
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Avanzos no coñecimento da xeomofoloxía de Galicia
Avanzos no coñecimento da xeomofoloxía de Galicia
Uxío Torre Enciso, Isidro Parga Pondal
Novembro 27, 2018
Cuberta para Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia
Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia
Uxío Torre Enciso, Isidro Parga Pondal
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Aventuras e desventuras da transmisión manuscrita da lírica medieval galega
Aventuras e desventuras da transmisión manuscrita da lírica medieval galega
Giulia Lanciani, Rosario Álvarez Blanco
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Baixo o límite
Baixo o límite
Chus Pato, Francisco Fernández Rei
Febreiro 24, 2020
Cuberta para As barcas e as barcaxes da provincia de Ourense no Antigo Réxime
As barcas e as barcaxes da provincia de Ourense no Antigo Réxime
Olga Gallego Domínguez, Antonio Gil Merino
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Benito M.ª Plá y Cancela. Una gran figura gallega forense, política y parlamentaria
Benito M.ª Plá y Cancela. Una gran figura gallega forense, política y parlamentaria
Narciso Correal y Freire de Andrade, Salvador Cabeza de León
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Benito Mª Pla y Cancela: una gran figura gallega forense, política y parlamentaria
Benito Mª Pla y Cancela: una gran figura gallega forense, política y parlamentaria
Narciso Correal y Freire de Andrade, Salvador Cabeza de León
Novembro 27, 2018
Cuberta para A boca da literatura. Memoria, ecoloxía, lingua
A boca da literatura. Memoria, ecoloxía, lingua
Manuel Rivas, Xosé Luís Axeitos
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Breves reflexións sobre os escritores e os xornalistas
Breves reflexións sobre os escritores e os xornalistas
Xosé Fernández Ferreiro, Manuel Rivas
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Cadaquén fala coma quen é. Reflexións verbo da fraseoloxía enxebre
Cadaquén fala coma quen é. Reflexións verbo da fraseoloxía enxebre
Xesús Ferro Ruibal, Carlos Casares
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Cantares e romances vellos prosificados
Cantares e romances vellos prosificados
Xosé María Álvarez Blázquez, Fermín Bouza Brey
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Un caso de lycantropía: (o home lobo)
Un caso de lycantropía: (o home lobo)
Vicente Risco, Ramón Cabanillas
Novembro 27, 2018
Cuberta para Castelao i a tradición galeguista
Castelao i a tradición galeguista
Ánxel Fole, Sebastián Martínez-Risco y Macías
Febreiro 24, 2020
Cuberta para La Compañía Gallega
La Compañía Gallega
Manuel Núñez González
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Compostela e as nosas letras ata o manifesto Máis alá
Compostela e as nosas letras ata o manifesto Máis alá
Salvador García-Bodaño, Carlos Casares
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Concepción Arenal y su apostolado
Concepción Arenal y su apostolado
Manuel Casás Fernández, Félix Estrada Catoyra
Novembro 27, 2018
Cuberta para Concepción Arenal y su apostolado
Concepción Arenal y su apostolado
Manuel Casás Fernández, Félix Estrada Catoyra
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Contos populares e Rosalía
Contos populares e Rosalía
Bernardino Graña, Ramón Lorenzo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía
Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía
Ricardo Carballo Calero, Ramón Otero Pedrayo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía
Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía
Ricardo Carballo Calero, Ramón Otero Pedrayo
Outubro 6, 2020
Cuberta para Contribucións norteamericás á historia da cultura medieval galega
Contribucións norteamericás á historia da cultura medieval galega
Ramón Martínez López, Isidoro Millán González-Pardo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A crisis da universidade europea
A crisis da universidade europea
Enrique Vidal Abascal, Ramón Otero Pedrayo
Novembro 27, 2018
Cuberta para As cruces de pedra na Galiza
As cruces de pedra na Galiza
Alfonso R. Castelao, Antón Villar Ponte
Novembro 27, 2018
Cuberta para O culto das pedras no noroeste peninsular
O culto das pedras no noroeste peninsular
Xesús Taboada Chivite, Xaquín Lorenzo Fernández
Novembro 27, 2018
Cuberta para O culto das pedras no noroeste peninsular
O culto das pedras no noroeste peninsular
Xesús Taboada Chivite, Xaquín Lorenzo Fernández
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A cultura galega en Buenos Aires: 1950-1960
A cultura galega en Buenos Aires: 1950-1960
Xosé Neira Vilas, Xesús Alonso Montero
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Da épica na Galicia medieval
Da épica na Galicia medieval
Xosé Filgueira Valverde, Ramón Otero Pedrayo
Novembro 27, 2018
Cuberta para Da épica na Galicia medieval
Da épica na Galicia medieval
Xosé Filgueira Valverde, Ramón Otero Pedrayo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para De Manuel María a Ferrín: a grande xeración
De Manuel María a Ferrín: a grande xeración
Darío Xohán Cabana, Xosé Luís Méndez Ferrín
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Desafíos para un novo século: entre a trabe de ouro e a paxariña de Armenteira
Desafíos para un novo século: entre a trabe de ouro e a paxariña de Armenteira
Víctor F. Freixanes, Antón Santamarina
Febreiro 24, 2020
Cuberta para O desastre de 1898 e os escritores galegos
O desastre de 1898 e os escritores galegos
Carlos Casares, Francisco Fernández del Riego
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Diálogos con Rosalía
Diálogos con Rosalía
Luz Pozo Garza, Xesús Alonso Montero
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Discursos leídos en la recepción pública del señor D. José García Acuña
Discursos leídos en la recepción pública del señor D. José García Acuña
José García Acuña, Félix Estrada Catoyra
Novembro 27, 2018
Cuberta para Do bucle e da fenda. Para un ensaio crítico sobre a cultura galega
Do bucle e da fenda. Para un ensaio crítico sobre a cultura galega
Margarita Ledo Andión, Rosario Álvarez Blanco
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Do escénico e o fílmico: notas sobre a linguaxe teatral no cinema contemporáneo
Do escénico e o fílmico: notas sobre a linguaxe teatral no cinema contemporáneo
Euloxio Rodríguez Ruibal, Xosé Luís Axeitos
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Un documento histórico poco conocido
Un documento histórico poco conocido
Adriano López Morillo, Wenceslao Requejo Pérez
Xullo 7, 2020
Cuberta para Economía, linguaxe e poder
Economía, linguaxe e poder
Xaime Isla Couto
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Un ensaio sobre a historia ecolóxica de Galicia: o aproveitamento do solo
Un ensaio sobre a historia ecolóxica de Galicia: o aproveitamento do solo
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Xosé Ramón Barreiro Fernández
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A épica do coração
A épica do coração
Nélida Piñón, Ramón Villares
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Especies del género carabus en Galicia
Especies del género carabus en Galicia
Luís Iglesias Iglesias, Ramón Otero Pedrayo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Eu tamén navegar
Eu tamén navegar
Xohana Torres, Salvador García-Bodaño
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Facer país co idioma: sentido da normalización lingüística
Facer país co idioma: sentido da normalización lingüística
Henrique Monteagudo, Rosario Álvarez Blanco
Febreiro 24, 2020
Cuberta para O fermoso sorriso do profeta Daniel
O fermoso sorriso do profeta Daniel
John Rutherford, Antón Santamarina
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Gremios y cofradías
Gremios y cofradías
Ramón de Artaza Malvárez
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Hechos y trágica muerte de D. Alonso Pérez de Vivero
Hechos y trágica muerte de D. Alonso Pérez de Vivero
Enrique Chao Espina, Sebastián Martínez-Risco
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Ideas literarias del Padre Feijóo
Ideas literarias del Padre Feijóo
Samuel Eiján
Febreiro 24, 2020
Cuberta para El idioma gallego en la Edad Media
El idioma gallego en la Edad Media
Leandro Carré Alvarellos, Xosé Filgueira Valverde
Novembro 27, 2018
Cuberta para El idioma gallego en la Edad Media
El idioma gallego en la Edad Media
Leandro Carré Alvarellos, Xosé Filgueira Valverde
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais
A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais
Miguel Anxo Arauxo Iglesias, Ramón Piñeiro
Decembro 4, 2018
Cuberta para A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais
A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais
Miguel Anxo Arauxo Iglesias, Ramón Piñeiro
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Importancia do público na revelación teatral
Importancia do público na revelación teatral
Jenaro Mariñas del Valle, Marino Dónega
Decembro 3, 2018
Cuberta para Interpretación xeográfica da paixase compostelana
Interpretación xeográfica da paixase compostelana
Francisco Xavier Río Barja, Antonio Fraguas Fraguas
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A lengua dos poetas do norte de Lugo
A lengua dos poetas do norte de Lugo
Aquilino Iglesia Alvariño, Ramón Otero Pedrayo
Novembro 27, 2018
Cuberta para O liberalismo coruñés: a segunda xeración (1823-1846)
O liberalismo coruñés: a segunda xeración (1823-1846)
Xosé Ramón Barreiro Fernández, Xesús Alonso Montero
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A lingoaxe i as lingoas
A lingoaxe i as lingoas
Ramón Piñeiro, Domingo García-Sabell
Novembro 27, 2018
Cuberta para Manuel Linares Rivas, comediógrafo contemporáneo
Manuel Linares Rivas, comediógrafo contemporáneo
Joaquín Freire de Andrade, Leandro Carré Alvarellos
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Lo maternal en Emilia Pardo Bazán
Lo maternal en Emilia Pardo Bazán
Julio Rodríguez Yordi, Antonio Rey Soto
Febreiro 24, 2020
Cuberta para La mitología del agua en el noroeste hispánico
La mitología del agua en el noroeste hispánico
Fermín Bouza Brey
Novembro 27, 2018
Cuberta para La mitología del agua en el noroeste hispánico
La mitología del agua en el noroeste hispánico
Fermín Bouza-Brey Trillo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A modernidade poética de Rosalía: unha interpretación
A modernidade poética de Rosalía: unha interpretación
Arcadio López-Casanova, Xesús Alonso Montero
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Los músicos del Pórtico de la Gloria
Los músicos del Pórtico de la Gloria
Antonio Iglesias Vilarelle, Xosé Filgueira Valverde
Novembro 27, 2018
Cuberta para Los músicos del Pórtico de la Gloria
Los músicos del Pórtico de la Gloria
Antonio Iglesias Vilarelle, Xosé Filgueira Valverde
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Noriega entre os poetas do seu tempo
Noriega entre os poetas do seu tempo
José Trapero Pardo, Álvaro Cunqueiro
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Oralidades: reflexións sobre a lingua falada no século XXI
Oralidades: reflexións sobre a lingua falada no século XXI
Xosé Luís Regueira, Manuel González González
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Origen y progresos de la Escuela de Náutica de La Coruña
Origen y progresos de la Escuela de Náutica de La Coruña
Antonio Meijide Pardo, Ramón Otero Pedrayo
Novembro 27, 2018
Cuberta para Un país e unha cultura: a idea de Galicia nos nosos escritores
Un país e unha cultura: a idea de Galicia nos nosos escritores
Francisco Fernández del Riego, Ricardo Carballo Calero
Novembro 27, 2018
Cuberta para La personalidad y la obra de Don Benigno Teijeiro Martínez
La personalidad y la obra de Don Benigno Teijeiro Martínez
Julio Dávila Díaz, Federico Maciñeira y Pardo de Lama
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Personalidad y obra del historiador D. Mauro Luzón de Castelló y Ferrer
Personalidad y obra del historiador D. Mauro Luzón de Castelló y Ferrer
Xesús Ferro Couselo, Florentino López Cuevillas
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Poesía: coñecimento da realidade
Poesía: coñecimento da realidade
Eduardo Moreiras Collazo, Francisco Fernández del Riego
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A poesía medieval galega vista desde os relanzos derradeiros do século XX
A poesía medieval galega vista desde os relanzos derradeiros do século XX
Xosé Luís Méndez Ferrín, Ramón Lorenzo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Pondal e a súa obra
Pondal e a súa obra
Evaristo Martelo Paumán, Uxío Carré Aldao
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Por que Murguía destruíu as cartas de Rosalía?
Por que Murguía destruíu as cartas de Rosalía?
Marina Mayoral, Xosé Luís Franco Grande
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Un privilegio del emperador Carlos V
Un privilegio del emperador Carlos V
José Espinosa Rodríguez, Paulino Pedret Casado
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Reflexións crítico-eruditas e sentimentais sobre a lingua
Reflexións crítico-eruditas e sentimentais sobre a lingua
Ramón Lorenzo, Constantino García
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Reflexións sobre a lingua
Reflexións sobre a lingua
Constantino García, Ricardo Carballo Calero
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Reflexións sobre as primeiras novelas de Rosalía de Castro
Reflexións sobre as primeiras novelas de Rosalía de Castro
Basilio Losada, Xesús Alonso Montero
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Relixión e relixiosidade na temperá emigración galega a Uruguai
Relixión e relixiosidade na temperá emigración galega a Uruguai
Carlos Alberto Zubillaga Barrera, Xosé Ramón Barreiro Fernández
Febreiro 24, 2020
Cuberta para El renacimiento de la literatura regional
El renacimiento de la literatura regional
José Antonio Parga Sanjurjo, Manuel Murguía
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Rosalía de Castro
Rosalía de Castro
Francisca Herrera Garrido, Antonio Couceiro Freijomil
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Rosalía de Castro precursora da fala
Rosalía de Castro precursora da fala
Victoriano Taibo, Ramón Otero Pedrayo
Novembro 27, 2018
Cuberta para Rosalía de Castro, precursora da fala
Rosalía de Castro, precursora da fala
Victoriano Taibo, Ramón Otero Pedrayo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A saudade nos poetas gallegos
A saudade nos poetas gallegos
Ramón Cabanillas, Eladio Rodríguez González
Novembro 27, 2018
Cuberta para O sentimento da xustiza na literatura galega
O sentimento da xustiza na literatura galega
Sebastián Martínez-Risco y Macías, Manuel Banet Fontenla
Novembro 27, 2018
Cuberta para O sentimento liberal na Galiza
O sentimento liberal na Galiza
Antón Villar Ponte, Ramón Otero Pedrayo
Decembro 3, 2018
Cuberta para O sentimento liberal na Galiza
O sentimento liberal na Galiza
Antón Villar Ponte, Ramón Otero Pedrayo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para El sentimiento lírico materno en la pintura de Ovidio Murguía
El sentimiento lírico materno en la pintura de Ovidio Murguía
José Luís Bugallal y Marchesi, Xosé Filgueira Valverde
Novembro 27, 2018
Cuberta para El sentimiento lírico materno en la pintura de Ovidio Murguía
El sentimiento lírico materno en la pintura de Ovidio Murguía
José Luís Bugallal y Marchesi, Xosé Filgueira Valverde
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Significante y significado. Linguaxe e arquitectura
Significante y significado. Linguaxe e arquitectura
Andrés Fernández-Albalat, Carlos Casares
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Sobre a literatura galega: un achegamento subxetivo
Sobre a literatura galega: un achegamento subxetivo
Camilo Gonsar, Xosé Luís Franco Grande
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A Terra Chá: poesía e paisaxe
A Terra Chá: poesía e paisaxe
Manuel María Fernández Teixeiro, Xosé Luís Méndez Ferrín
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A terra e a poesía de Pondal
A terra e a poesía de Pondal
Gonzalo López Abente
Novembro 27, 2018
Cuberta para La toponimia de Galicia
La toponimia de Galicia
Fernando Martínez Morás, Eladio Rodríguez González
Novembro 27, 2018
Cuberta para Tres fitos senlleiros na historiografía da lingua galega: 1768, 1868 e 1968
Tres fitos senlleiros na historiografía da lingua galega: 1768, 1868 e 1968
Xulio F. Ogando Vázquez, Xosé Filgueira Valverde
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Viaxe á semente: dende os refachos do corazón ata onde habita o imaxinario
Viaxe á semente: dende os refachos do corazón ata onde habita o imaxinario
Fina Casalderrey, Rosario Álvarez Blanco
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Voces termando da paisaxe galega
Voces termando da paisaxe galega
Marilar Aleixandre, Fina Casalderrey
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A vontade de estilo na fala popular
A vontade de estilo na fala popular
Rafael Dieste, Domingo García-Sabell
Novembro 27, 2018
Cuberta para A vontade de estilo na fala popular
A vontade de estilo na fala popular
Rafael Dieste, Domingo García-Sabell
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A xeración do 16
A xeración do 16
Ramón Villar Ponte, Ramón Cabanillas
Decembro 3, 2018
Cuberta para A xeración do 16
A xeración do 16
Ramón Villar Ponte, Ramón Cabanillas
Febreiro 24, 2020
Cuberta para [Sobre a matemática]
[Sobre a matemática]
Juan Jacobo Durán Loriga, Benito Fernández Alonso
Febreiro 24, 2020