Explorar 28 títulos

Todos os libros

Cuberta para Actas do Simposio de lexicografía actual: elaboración de diccionarios
Actas do Simposio de lexicografía actual: elaboración de diccionarios
Real Academia Galega (Editor/a); Constantino García, Isabel González Fernández, Manuel González González (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Algunhas tarefas da lexicografía galega actual
Algunhas tarefas da lexicografía galega actual
Manuel González González
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Cadaquén fala coma quen é. Reflexións verbo da fraseoloxía enxebre
Cadaquén fala coma quen é. Reflexións verbo da fraseoloxía enxebre
Xesús Ferro Ruibal, Carlos Casares
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Contribución ó léxico de Alvaro Cunqueiro
Contribución ó léxico de Alvaro Cunqueiro
Constantino García; Real Academia Galega. Sem. de Lexicografía (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Diccionario da lingua galega
Diccionario da lingua galega
Constantino García; Manuel González González, Antón Santamarina; Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega (Editor/a)
Decembro 13, 2018
Cuberta para Diccionario da Real Academia Galega: 1ª ed
Diccionario da Real Academia Galega: 1ª ed
Real Academia Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Diccionario da Real Academia Galega: 2ª edición
Diccionario da Real Academia Galega: 2ª edición
Real Academia Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Diccionario da Real Academia Galega: 3ª ed.
Diccionario da Real Academia Galega: 3ª ed.
Real Academia Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Diccionario gallego-castellano
Diccionario gallego-castellano
Real Academia Galega
Novembro 27, 2018
Cuberta para Diccionario gallego-castellano
Diccionario gallego-castellano
Francisco Porto Rey; María Jesús Bugarín López, Begoña González Rei (Editor/a literario/a); Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Diccionario inverso da lingua galega: (versión provisional)
Diccionario inverso da lingua galega: (versión provisional)
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Diccionario manual castelán-galego
Diccionario manual castelán-galego
Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Dicionario castelán-galego da Real Academia Galega
Dicionario castelán-galego da Real Academia Galega
Real Academia Galega; Constantino García, Manuel González González; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Dicionario de alimentación e restauración: galego - castelán - inglés
Dicionario de alimentación e restauración: galego - castelán - inglés
Inés Veiga Mateos, Sandra Romarís Hortas, María Jesús Paz Lema, Marta Duyos Míguez; Manuel González González; Seminario de Terminoloxía da Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Dicionario de bioloxía: galego - castelán - inglés
Dicionario de bioloxía: galego - castelán - inglés
Seminario de Terminoloxía da Real Academia Galega; Jaime Gómez Márquez, Ana María Viñas Díaz, Manuel González González
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Dicionario de pronuncia da lingua galega
Dicionario de pronuncia da lingua galega
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega; Xosé Luís Regueira
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Dicionario galego da televisión
Dicionario galego da televisión
Edith Pazó Fernández
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Dicionario galego de recursos humanos
Dicionario galego de recursos humanos
Lucía Dans Álvarez de Sotomayor, Yolanda Maneiro Vázquez, Inés Veiga Mateos
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Léxico administrativo castelán-galego
Léxico administrativo castelán-galego
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega; Ana Isabel Boullón Agrelo
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Nuevo suplemento al diccionario gallego-castellano publicado en 1884
Nuevo suplemento al diccionario gallego-castellano publicado en 1884
Marcial Valladares Núñez; Maricarme García Ares (Editor/a literario/a); Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Pequeno diccionario da lingua galega
Pequeno diccionario da lingua galega
Real Academia Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Traducción de algunas voces, frases y locuciones gallegas, especialmente de agricultura, al castellano (1840-1858)
Traducción de algunas voces, frases y locuciones gallegas, especialmente de agricultura, al castellano (1840-1858)
X.L. Pensado (Editor/a literario/a); Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Vocabulario de Soneira
Vocabulario de Soneira
Francisco Romero Lema; Xosé María Rei Lema (Editor/a literario/a); Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Vocabulario gallego-castellano de Juan Manuel Pintos
Vocabulario gallego-castellano de Juan Manuel Pintos
Xoán Manuel Pintos; Marga Neira, Xesús Riveiro (Editor/a literario/a); Real Academia Galega (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Vocabulario multilingüe de acuicultura: galego, español, inglés, francés, portugués
Vocabulario multilingüe de acuicultura: galego, español, inglés, francés, portugués
Fernando Lahuerta Mouriño, Francisco X. Vázquez Álvarez, Xosé L. Rodríguez Villanueva; Seminario de Terminoloxía da Real Academia Galega, Centro Ramón Piñeiro, Xunta de Galicia (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Vocabulario ortográfico da lingua galega: (versión provisional)
Vocabulario ortográfico da lingua galega: (versión provisional)
Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega
Decembro 17, 2018
Cuberta para Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGA)
Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGA)
Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega; Manuel González González, Antón Santamarina
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Vocabulo[s] gallegos escuros: lo q[ue] quieren dezir
Vocabulo[s] gallegos escuros: lo q[ue] quieren dezir
Bachiller Olea; José Luís Pensado, Dieter Messner (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020