Explorar 19 títulos

Todos os libros

Cuberta para III Congreso Internacional de Fonética Experimental
III Congreso Internacional de Fonética Experimental
Real Academia Galega (Editor/a); Manuel González González, Elisa Fernández Rei, Begoña González Rei (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Facer país co idioma: sentido da normalización lingüística
Facer país co idioma: sentido da normalización lingüística
Henrique Monteagudo, Rosario Álvarez Blanco
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Fraseoloxía de Moscoso e outros materiais de tradición oral
Fraseoloxía de Moscoso e outros materiais de tradición oral
José Augusto Ventín Durán; Real Academia Galega, Centro Ramón Piñeiro (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A herdanza da lingua: o galego de Asturias, León, Zamora e Cáceres
A herdanza da lingua: o galego de Asturias, León, Zamora e Cáceres
Carlos Xesús Varela Aenlle, Héctor M. Silveiro Fernández, Felipe Lubián Lubián, Domingo Frades Gaspar, Francisco Fernández Rei
Febreiro 24, 2020
Cuberta para El idioma gallego en la Edad Media
El idioma gallego en la Edad Media
Leandro Carré Alvarellos, Xosé Filgueira Valverde
Novembro 27, 2018
Cuberta para El idioma gallego en la Edad Media
El idioma gallego en la Edad Media
Leandro Carré Alvarellos, Xosé Filgueira Valverde
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A lingoaxe i as lingoas
A lingoaxe i as lingoas
Ramón Piñeiro, Domingo García-Sabell
Novembro 27, 2018
Cuberta para Unha lingua para todos
Unha lingua para todos
Real Academia Galega
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Oralidades: reflexións sobre a lingua falada no século XXI
Oralidades: reflexións sobre a lingua falada no século XXI
Xosé Luís Regueira, Manuel González González
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Reflexións crítico-eruditas e sentimentais sobre a lingua
Reflexións crítico-eruditas e sentimentais sobre a lingua
Ramón Lorenzo, Constantino García
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Significante y significado. Linguaxe e arquitectura
Significante y significado. Linguaxe e arquitectura
Andrés Fernández-Albalat, Carlos Casares
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Tres fitos senlleiros na historiografía da lingua galega: 1768, 1868 e 1968
Tres fitos senlleiros na historiografía da lingua galega: 1768, 1868 e 1968
Xulio F. Ogando Vázquez, Xosé Filgueira Valverde
Febreiro 24, 2020
Cuberta para A vontade de estilo na fala popular
A vontade de estilo na fala popular
Rafael Dieste, Domingo García-Sabell
Febreiro 24, 2020